Szokująco niski poziom edukacji na świecie. Dziesięciolatki nie potrafią zrozumieć prostej historii!

Aż dwie trzecie dziesięciolatków nie potrafi przeczytać i zrozumieć prostej historii. Czy świat poniesie konsekwencje braku edukacji całego pokolenia? Czy może uda się jeszcze odwrócić obecne trendy?

W czasie, gdy światowi liderzy spotkali się na Szczycie Transformacji Edukacji, UNICEF zaapelował do rządów państw o zaangażowanie się w zapewnienie wszystkim dzieciom wysokiej jakości edukacji. Dane dotyczące poziomu wśród dziesięciolatków są przerażające. UNICEF oszacował, że przed pandemią COVID-19 połowa dziesięciolatków na świecie była w stanie przeczytać i zrozumieć prostą historię. A teraz to zaledwie jedna trzecia dzieci w tym wieku!

„Brak zasobów, słabo opłacani i niewykwalifikowani nauczyciele, przepełnione sale lekcyjne i archaiczne programy nauczania osłabiają zdolność dzieci do osiągnięcia swojego pełnego potencjału. Musimy odwrócić obecne trendy lub ponieść konsekwencje braku edukacji całego pokolenia. Niski poziom nauki dzisiaj oznacza mniej możliwości jutro” – alarmuje Catherine Russell, Dyrektor Generalna UNICEF.

Zamknięcie szkół i brak dostępu do wysokiej jakości edukacji podczas pandemii COVID-19 ujawniły i zaostrzyły istniejący wcześniej kryzys, który pozbawił miliony uczniów na całym świecie podstawowych umiejętności liczenia i czytania. UNICEF apeluje o podjęcie nowych działań i inwestycji, aby ponownie włączyć wszystkie dzieci na świecie do szkolnego systemu, zwiększyć dostęp do zajęć wyrównawczych, wspierać nauczycieli zapewniając im potrzebne narzędzia oraz zapewnić bezpieczne i wspierające środowisko tak, aby wszystkie dzieci były gotowe do nauki.

źródło: unicef.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao