Zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego

Opublikowany został List Apostolski w formie „Motu Proprio” Recognitum Librum VI, który zmienia kanon 695 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczący sankcji za niektóre przestępstwa popełnione w Kościele.

Konstytucją apostolską Pascite gregem Dei z dnia 1 czerwca 2021 roku została promulgowana nowa księga VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, De sanctionibus poenalibus in Ecclesia. Niektóre przestępstwa zostały w niej inaczej scharakteryzowane, wprowadzono nowe kategorie, a także zmieniono kolejność kanonów.

W celu zachowania spójności z kanonami innych ksiąg Kodeksu, wymagało to zmiany. W porozumieniu z Papieską Radą ds. Tekstów Prawnych oraz Kongregacją Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Papież zmienił zapis kanonu 695 §1. Obecnie brzmi on zastępująco: „Zakonnik powinien być zwolniony z instytutu za przestępstwa wymienione w kanonach 1395, 1397 i 1398, chyba że, w przypadku przestępstw wymienionych w kanonach 1395 §§2-3 i 1398 §1, wyższy przełożony uzna, że zwolnienie nie jest całkowicie konieczne i że można w inny sposób wystarczająco zabezpieczyć poprawę zakonnika i przywrócenie sprawiedliwości lub zadośćuczynienie za skandal”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama