Cały dla Ojca! Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II

Jezus jest Tym, który żyje całkowicie dla Ojca. Wyznaje to po rozmnożeniu chleba: żyję dla Ojca. Po spotkaniu z Samarytanką mówi: Moim pokarmem jest czynić wolę Ojca. Wypełnianie woli Ojca jest życiem Jezusa, w tym się wyraża i w tym się potwierdza jako Syn Jednorodzony.

Cały dla Ojca

Od stycznia 1987 r do kwietnia 1989 r. Jan Paweł II wygłosił cykl katechez poświęcony osobie i misji Jezusa Chrystusa. Katechezy wygłoszone w języku włoskim streszczał zawsze w spontanicznych słowach po polsku, dzieląc się poniekąd swą własną wiarą.

W najbliższych tygodniach o ograniczonej działalności papieskiej na zakończenie dziennika Radia Watykańskiego przypominane są krótkie urywki z tych właśnie rozważań, które krok po kroku wprowadzają nas w tajemnicę Jezusa Chrystusa.

« 1 »

reklama

reklama

reklama