Abp Szewczuk: Jasno wyjaśniliśmy papieżowi, że mit o wielkiej rosyjskiej kulturze przerodził się w „raszyzm"

Arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk, w swoim tradycyjnym przesłaniu wideo w 83. tygodniu wojny, nawiązał do zakończonego w zeszłym tygodniu w Rzymie Synodu Biskupów UKGK.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), zauważył, że wróg używa przeciwko Ukrainie wszelkiej dostępnej broni, od okrętów podwodnych po wyrafinowane rakiety i lotnictwo strategiczne.

„Ciężkie, krwawe walki toczą się na całej linii frontu. Ale nasza armia, nasze dziewczęta i chłopcy, krok po kroku wyzwalają ukraińskie miasta i wsie. Modląc się za nich, dziękując im za ten tydzień, który przeżyliśmy i odzyskaliśmy okupowane przez wroga tereny, mówimy: Ukraina trwa! Ukraina walczy! Ukraina się modli!” – powiedział abp Szewczuk.

Arcybiskup nawiązał do zakończonego w zeszłym tygodniu w Rzymie Synodu Biskupów UKGK, który był „bezprecedensowy w historii naszych działań synodalnych”.

„Czterdziestu pięciu biskupów z całego świata przybyło do Rzymu, aby mówić jednym głosem do całego świata, jednym sercem i jednymi ustami w imieniu długo cierpiącej Ukrainy. Odbył się Synod Nadziei, jak go nazwaliśmy. I dziś możemy już powiedzieć, że ta nadzieja nas nie zawiodła. Co więcej, przekroczyło to nasze oczekiwania" – powiedział abp Szewczuk.

Zaznaczył, że uwaga społeczności światowej skupiła się w Rzymie na działaniach UKGK, że dziennikarze, politycy i osoby publiczne chciały usłyszeć głos Kościoła ukraińskiego. „Rozmawialiśmy ze zwierzchnikami i przedstawicielami Kościoła katolickiego nie tylko w Kurii Rzymskiej, ale także z całego świata. Stojąc przed obliczem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, każdy z naszych biskupów mógł zwrócić się do niego w imieniu swojego narodu, swojej diecezji, swojego ludu. A teraz wracamy do domu pełni nadziei, pewni, że Kościół powszechny wspiera naród ukraiński" – powiedział abp Szewczuk.

Zwrócił uwagę, że spotkanie z papieżem było dla biskupów szczególne.

„Należy podkreślić, że komunikując się z nami, papież sam się korygował, eliminując różne nieporozumienia, które wiązały się z jego wypowiedziami. Biskup Rzymu bardzo uważnie wysłuchał bólu i rozczarowania, które przedstawili mu nasi biskupi. Wyjaśniliśmy mu w jasny i zrozumiały sposób, że mit o wielkiej rosyjskiej kulturze przekształcił się w ideologię „rosyjskiego świata", którą uczeni określają dziś nowym terminem raszyzm`" – powiedział arcybiskup.

Przypomniał słowa papieża Franciszka w odniesieniu do najnowszych ideologii, który powiedział: „Prawdziwy ból jest wtedy, gdy dziedzictwo kulturowe narodu ulega «rozcieńczeniu» i jest poddawane manipulacjom ze strony pewnej władzy państwowej, w wyniku czego przekształca się w ideologię, która niszczy i zabija. To wielka tragedia, gdy taka ideologia wdziera się do Kościoła i zastępuje Ewangelię Chrystusa ".

Zwierzchnik UKGK zakończył: „Dlatego dzisiaj mówimy: nasi biskupi wypełnili swoją misję i powracają do swojego narodu, aby nadal modlić się i pracować na chwałę Boga i dla dobra narodu ukraińskiego".

Abp Szewczuk poinformował, że w minioną niedzielę biskupi z Ukrainy i krajów europejskich przybyli do Grecji, do wspólnoty UKGK w Atenach na spotkanie, aby wspólnie zastanowić się, jak przemówić do serc narodów europejskich o bólu i cierpieniu Ukrainy.

« 1 »

reklama

reklama

reklama