Manipulacje określeniem pedofilii, wybór płci przy urodzeniu. WHO wprowadza niebezpieczne zmiany

Choć wielu jeszcze o tym nie wie, jakiś czas temu WHO wprowadziło zmiany związane z międzynarodową klasyfikacją chorób i zaburzeń. Nazwano je ICD -11. Stworzono kategorię nieszkodliwej pedofilii i wprowadzono tzw. płeć odczuwalną.

W nowej międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń autorstwa WHO pedofilię zastąpiono nazwą „zaburzenie pedofilne".  Takie zaburzenie klasyfikowane jest tylko wtedy, gdy osoba   nie odczuwa dyskomfortu z powodu swojego pociągu do nieletnich.

Kuriozalny jest również zapis, w którym WHO zastąpiła określenie „płeć biologiczna" "płcią odczuwalną", lub też „płcią przypisaną przy urodzeniu". Jednym słowem według WHO to nie biologia określa płeć, ale np. rodzic, który zaznaczy odpowiednią rubrykę, wybierając płeć dziecka po jego narodzinach. 

W nowej klasyfikacji chorób i zaburzeń nie znajdziemy też już sadomasochizmu i fetyszyzmu. Wykreślony został również, jako zaburzenie, homoseksualizm. W związku z tym nie będzie już podstawy prawnej i medycznej do zastosowania psychoterapii wobec osób, które doświadczają niechcianych odczuć seksualnych. 

Polska jest zobowiązana wdrożyć te wszystkie przepisy do końca 2026 r. Wiele organizacji przeciwstawia się nowym wytycznym WHO. Instytut “Ona i On”, zwrócił się do WHO, z pytaniami o to, kto tworzył i opiniował  nowe kategorie diagnostyczne wymienione w ICD -11. 

Instytut zapytał  także, jak można zgłosić postulaty zmiany tych kategorii oraz czy  i kiedy będą planowane rewizje ICD-11. Nadal czeka na odpowiedź. 

Źródło: Do Rzeczy; Instytut Ona i On

 

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama