Szwajcarski problem. Świeccy coraz częściej „zastępują” duchownych. Czy jest to zgodne z nauką Kościoła?

Świeccy w Szwajcarii coraz częściej wygłaszają homilie, udzielają chrztu i asystują przy zawieraniu małżeństw. „Klerykalizacja świeckich” zaniepokoiła katolicką grupę Vera Fides, która zwróciła się do prefekta Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zapytaniem.

Szwajcarska katolicka grupa świeckich Vera Fides wysłała do kardynała Arthura Roche'a, prefekta Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dubium (wątpliwość, zapytanie) składające się z pięciu pytań. Prosi o weryfikację, czy przekazanie niektórych zadań sakramentalnych świeckim pracownikom duszpasterskim, co jest obecnie powszechną praktyką w szwajcarskich diecezjach Bazylea, Chur i St. Gallen, odpowiada wytycznym Kościoła katolickiego.

We wspomnianych diecezjach biskupi udzielali ogólnego zezwolenia na wygłaszanie homilii podczas celebracji eucharystycznej i udzielanie chrztu na podstawie misji kanonicznej lub ustanowienia. W Bazylei i St. Gallen biskupi w wielu przypadkach udzielali świeckim pracownikom duszpasterskim nadzwyczajnego upoważnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństw. Zadania te są zarezerwowane dla księży i diakonów. „W wielu parafiach utrwaliła się praktyka, w której udzielanie sakramentów przez osoby świeckie stało się normalnym stanem rzeczy” – czytamy w liście skierowanym  do kardynała Roche.

Zauważono, że nie ma już rozróżnienia między sytuacjami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi. W połowie parafii diecezji Bazylea w niedziele zamiast Eucharystii odbywa się nabożeństwo słowa prowadzone przez świeckich z udzielaniem Komunii św. W wielu celebracjach eucharystycznych rola kapłana sprowadza się jedynie do wypowiedzenia słów konsekracji.

Wielu katolików odrzuca te nadużycia liturgii i już zaapelowało do biskupów w tej sprawie. Jednocześnie, z powodu braku znajomości wiary, wielu katolików nie dostrzega już różnicy między celebracją eucharystyczną a Liturgią Słowa z udzielaniem Komunii św.

Vera Fides pyta najpierw dykasterię, czy w obliczu malejącej liczby katolików we wspomnianych diecezjach można w ogóle mówić o niedoborze księży i czy praktyka w tych diecezjach odpowiada wytycznym Kościoła katolickiego. Zwraca uwagę, że „klerykalizacja świeckich” prowadzi do coraz większego zamieszania wśród katolików.  

Życie duszpasterskie charakteryzuje się wieloma odejściami od Kościoła i brakiem uczestnictwa w jego życiu. Jest zatem oczywiste, że „osłabienie sakramentalności Kościoła nie prowadzi do jego rewitalizacji” – zaznaczono. Vera Fides ma zatem nadzieję na poprawę sytuacji w trzech diecezjach. Dałoby to szansę na nową ewangelizację, czytamy w oświadczeniu medialnym na temat dubium Vera Fides.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama