Diecezja Portsmouth nie będzie komentować sprawy ks. Glasa do zakończenia postępowania karnego

Angielska diecezja Portsmouth zawiesiła w posłudze duszpasterskiej ks. Piotra Glasa, nie komentuje jednak jego sprawy do czasu zakończenia postępowania karnego. Kapłan oskarżony jest o popełnienie 10 przestępstw wobec osób małoletnich. Miał się ich dopuścić w latach 2002-2008, gdy był duszpasterzem na wyspie Jersey.

W „Przesłaniu do wiernych świeckich i duchowieństwa” opublikowanym na stronie internetowej diecezji poinformowano jedynie, że od czasu, gdy diecezja została powiadomiona przez policję z Jersey o oskarżeniach wobec duchownego, ks. Glas – zgodnie z obowiązującymi procedurami kościelnymi – nie pełni posługi duszpasterskiej.

„Przez cały ten czas diecezja w pełni współpracowała z organami ustawowymi, a sprawa była zarządzana wewnętrznie przez nasz zespół ds. ochrony. Zanim możliwe będzie wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków, należy poczekać na zakończenie procesu sądowego. Do czasu zakończenia postępowania karnego, co może zająć trochę czasu, nie będzie można udzielać żadnych dalszych komentarzy” – napisano w „Przesłaniu”.

Prosi ono o „objęcie modlitwą wszystkich zaangażowanych w cały ten proces”. Zdając sobie sprawę, że ta wiadomość będzie bolesna, szczególnie dla ofiar wykorzystania seksualnego, wyraża „nasz serdeczny smutek z powodu każdego, kto doświadczył nadużyć w Kościele”, który „istnieje, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa”.

„Jesteśmy w pełni zaangażowani w zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony każdemu zagrożonemu dziecku, młodemu człowiekowi i dorosłemu. W diecezji Portsmouth oraz w całym Kościele katolickim w Anglii i Walii obowiązują rygorystyczne standardy, zasady i procedury ochrony. Poważnie podchodzimy do wszelkich zarzutów dotyczących nadużyć i przekazujemy je policji oraz innym właściwym organom. Regularnie modlimy się za wszystkie ofiary przemocy i zachęcamy każdego, kto szuka wsparcia w związku z molestowaniem lub krzywdą doznaną w wyniku kontaktów z Kościołem katolickim, aby skontaktował się z diecezjalnym zespołem ds. ochrony” – kończy „Przesłanie” podając adresy mailowe i telefony kontaktowe.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama