Papieskie przesłanie na Kongres Życia Konsekrowanego w Brazylii: daru powołania trzeba strzec każdego dnia

Dar powołania musi być strzeżony i pielęgnowany każdego dnia – napisał Papież w przesłaniu na Kongres Życia Konsekrowanego w Brazylii. Został on zorganizowany z okazji 70. rocznicy istnienia Konferencji Zakonników tego kraju. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Wdzięczna pamięć, mistyka, proroctwo i nadzieja”.

W przesłaniu Papież wyraża nadzieję, że kongresowe spotkania przyniosą obfity owoc w życiu każdej wspólnoty zakonnej w tym kraju i całego brazylijskiego Kościoła. Wyrażając wdzięczność za ogromny dar powołania do życia konsekrowanego, Franciszek wskazał, że w swoich najróżniejszych charyzmatach wzbogaca ono komunię kościelną i wnosi wielki wkład w misję Kościoła na całym świecie.

„W wielu częściach świata pierwsze głoszenie Ewangelii ma oblicze konsekrowanych mężczyzn i kobiet, którzy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem życia podejmują nakaz: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” – czytamy w przesłaniu.

Ojciec Święty przypomina, że dar powołania musi być strzeżony i pielęgnowany każdego dnia, aby przynosił dobre owoce. Wskazał, że aby dobrze przeżyć Boże powołanie, konieczne jest trwanie w miłości Boga, poprzez nieustanny dialog z Jezusem w codziennej modlitwie i wierność ślubom, które pięknie wyrażają konsekrację. Przypomniał, że ubóstwo nie jest tytanicznym wysiłkiem, ale wyższą wolnością, która daje Boga i innych jako prawdziwe bogactwo. Z kolei czystość nie jest surową sterylnością, ale drogą do miłości bez posiadania, a posłuszeństwo nie jest dyscypliną, ale zwycięstwem nad naszą anarchią w stylu Jezusa.

Konsekrowanych Brazylii Franciszek zawierzył Matce Bożej z Aparecidy. Zachęcił, by wdzięczni za 70 lat wspólnej historii patrzyli z nadzieją w przyszłość. Papież poprosił też, by zakonnicy, siostry zakonne i osoby konsekrowane nie przestawały się za niego modlić.

Źródło: vaticannews.va/pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama