Papież Franciszek podczas środowej audiencji: Polska może być „semper fidelis” mocą Ducha Św.

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Wasza Ojczyzna, od wieków chrześcijańska, nosi miano: Polonia semper fidelis” – mówił dziś też Papież podczas audiencji ogólnej. Wskazywał nam, jak utrzymać tę cechę naszego narodu, nawiązując do tematu środowej audiencji generalnej.

„Wytrwanie w wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi nie jest możliwe dzięki tylko ludzkiej sile, ale dzięki mocy Ducha Świętego” – zaznaczał Franciszek. Odniósł się w związku z tym do swojej dzisiejszej katechezy, mówiąc dalej: „wsłuchujcie się w Słowo Boże, niech będzie ono dla was natchnieniem, aby umieć odróżnić prawdę od fałszu, wolność od zniewolenia”. Ojciec Święty apelował więc ostatecznie do Polaków, udzielając następnie swego błogosławieństwa: „bądźcie wierni Bogu! Polonia semper fidelis”.

„Moje myśli kieruję ku młodym, chorym, starszym i nowożeńcom” – mówił dziś Franciszek podczas audiencji ogólnej. Przypominając wspomnienie liturgiczne św. Antoniego z Padwy, zachęcał, by przykład tego wybitnego kaznodziei, obrońcy ubogich i cierpiących, wzbudził „we wszystkich pragnienie podążania drogą wiary i naśladowania jego życia, stając się w ten sposób wiarygodnymi świadkami Ewangelii”.

Papież apelował także o modlitwę o pokój, w szczególności na Ukrainie i w Ziemi Świętej.

„Nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie, nie zapominajmy o Palestynie, Izraelu. Nie zapominajmy o Birmie i wielu krajach, które są w stanie wojny – mówił Ojciec Święty. – Módlmy się o pokój, potrzebujemy go dzisiaj. Wojna zawsze, od pierwszego dnia, jest porażką. Módlmy się o pokój. Niech Pan da nam siłę, abyśmy zawsze walczyli o pokój”.

Źródło: vaticannews.va/pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama