Sekretarz Benedykta XVI będzie nuncjuszem apostolskim. Franciszek wysyła go do krajów bałtyckich

Abp Georg Gänswein jest arcybiskupem tytularnym Urbisaglia i emerytowanym prefektem Domu Papieskiego. Przez lata współpracował z papieżem Benedyktem jako jego sekretarz. Przez ostatni rok był zdegradowany – nie miał żadnej funkcji.

Abp Georg Gänswein urodził się 30 lipca 1956 r. w Waldshut (Badenia-Wirtembergia, Niemcy). Wyświęcony na kapłana 31 maja 1984 r., został inkardynowany do archidiecezji Fryburg Bryzgowijski.

Ukończył prawo kanoniczne w 1993 r. na Wydziale Katolicko-Teologicznym Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Po pełnieniu funkcji sędziego w Trybunale Diecezjalnym i sekretarza biskupa Fryburga Bryzgowijskiego, w 1995 r. został zatrudniony w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W 1996 r. został przeniesiony do Kongregacji Nauki Wiary, gdzie później pełnił funkcję osobistego sekretarza prefekta kard. Josepha Ratzingera, a następnie był sekretarzem Benedykta XVI od czasu jego wyboru na papieża.

Posługuje się następującymi językami: niemieckim, włoskim, łaciną, francuskim, angielskim i hiszpańskim.

Ukarany za książki

Przez ostatni rok abp Gänswein przebywał w niemieckiej diecezji Fryburg, gdzie nie przydzielono mu żadnej funkcji. Ten czas nigdy nie został oficjalnie przedstawiony jako kara dla abp. Gänsweina, ale papież nie pozostawił wątpliwości, że właśnie to miał na myśli. Chodziło o publikację książki, która nie podobała się Franciszkowi – przypomniała w swoim komentarzu austriacka agencja katolicka Kathpress.

Papież już raz zdegradował Niemca. W 2020 r. zdjął z niego obowiązki protokolarne jako prefekta Domu Papieskiego, który m.in. przyjmuje w Watykanie gości państwowych i polecił, aby całkowicie skoncentrował się na opiece nad papieżem emerytem Benedyktem XVI.

Przyczyną była książka „Z głębi naszych serc” autorstwa kard. Roberta Saraha napisana we współpracy z Benedyktem. Ówczesny prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz papież emeryt odnieśli się tam do pomysłu wyświęcania kobiet na diakonisy i wykazali, że nie ma on uzasadnienia teologicznego, ani historycznego. Udział abp. Gänswein w pracy nad wydanie książki ściągną na niego nieoficjalną karę.

Druga decyzja nastąpiła w kilka miesięcy po śmierci Benedykta XVI. W czerwcu 2023 r. Franciszek wydalił młodszego od siebie o 20 lat abp. Gänsweina z Watykanu i nakazał mu powrót do rodzinnej diecezji. Po raz kolejny przyczyną była książka: zaledwie kilka dni po śmierci byłego papieża ukazały się wspomnienia, które abp Gänswein napisał o latach spędzonych wspólnie z Ratzingerem/Benedyktem: „Nichtsals die Wahrheit” (wyd. polskie: „Tylko prawda”).

Franciszek był niezadowolony z tego, że – jak uważał – w książce przeciwstawiono go Benedyktowi.

Trudny teren

Państwa położone między Morzem Bałtyckim a imperium rosyjskim stanowią prawdziwe wyzwanie, zarówno z punktu widzenia kościelnego, jak i politycznego.

Kościół katolicki jest dość silny na Litwie, nieco mniej na na Łotwie. Na Łotwie i w Estonii katolicy muszą dochodzić do porozumienia z silnymi zwierzchnikami i wspólnotami protestanckimi i prawosławnymi.

Z geopolitycznego punktu widzenia kraje bałtyckie, które do 1990 r. były częścią Związku Sowieckiego i które wielokrotnie wzbudzały rosyjskie pragnienia swoimi portami i przepływami handlowymi przez Morze Bałtyckie, już teraz stanowią gorący punkt. Większość analityków spodziewa się, że jeśli dojdzie do wojny Rosji z krajami NATO, to atak nastąpi właśnie w tym rejonie. Mierząc produkt narodowy brutto, nikt w Europie Wschodniej nie wspiera Ukrainy w wojnie z Rosją tak mocno, jak Bałtowie. I – pomimo znaczących mniejszości rosyjskich – nigdzie indziej nie jest tak głośna retoryka antymoskiewska w polityce. Również w tym przypadku mogą być potrzebne umiejętności dyplomatyczne nuncjusza propagującego pokój.

Poprzedni nuncjusz w Wilnie jest obecnie przedstawicielem papieża w Republice Włoskiej, a tym samym wspiął się na jedno z najważniejszych stanowisk w dyplomacji watykańskiej. Dwaj inni poprzednicy abp. Gänsweina po pobycie w Wilnie byli nuncjuszami w Wiedniu.

Źródło: vaticannews.va/pl, KAI

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama