W Malezji 1,7 tys. osób przyjmie dziś chrzest. Do Kościoła wstępuje coraz więcej ludzi

Wstąpienie do Kościoła w Malezji nierzadko jest wejściem w zupełnie nowe środowisko. Na podstawie woli kandydatów oraz świadectwa towarzyszących im osób, Kościół wyraził zgodę na przyjęcie przez nich sakramentów. Znakiem tego było wpisanie ich imion do księgi wybranych.

Jak zaznaczył arcybiskup Kauala Lumpur Julian Leow w czasie obrzędu wybrania, wezwanie Boże wymaga wierności na wzór Abrahama gotowego utracić swego syna oraz Jezusa oddającego swe życie, aby przynieść zbawienie. Obrzęd wybrania miał miejsce początkiem Wielkiego Postu i otworzył ostatni etap przygotowania do chrztu. W czasie tego wydarzenia na podstawie woli kandydatów oraz świadectwa towarzyszących im osób, Kościół wyraził zgodę na przyjęcie przez nich sakramentów. Znakiem tego było wpisanie ich imion do księgi wybranych.

Następnie miały miejsce trzy skrutynia – specjalne modlitwy nad wybranymi, aby ich serca i umysły przygotowały się do sakramentów inicjacji. Teraz czekają oni na liturgię wigilii paschalnej, by w dniu Zmartwychwstania, rozpocząć nowe życie w Chrystusie.

Wstąpienie do Kościoła w Malezji nierzadko jest wejściem w zupełnie nowe środowisko. Ze względu na to, że chrześcijaństwo stanowi mniejszość w tym kraju, osoby zainteresowane chrześcijaństwem często nie znają choćby wymagań Kościoła co do małżeństwa i jego stanowiska w kwestii rozwodów. Dlatego właśnie lokalna wspólnota zaznacza, że chce przyjmować kandydatów, towarzyszyć im i razem z nimi rozeznawać. Aby nastąpiło przyjęcie do Kościoła, decyzję podejmuje zarówno wspólnota, jak i katechumen. Radość z chrztu jest także obopólna.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama