Wielka Brytania: 200 kandydatów na posłów podpisało deklarację pro-life

Zobowiązanie „Both Lives” przedstawia trzy zmiany w polityce, które mają na celu zwiększenie ochrony dzieci w łonie matki i zakończenie dyskryminacji kobiet w ciąży. Podpisało je już 200 kandydatów do parlamentu. „To największa reakcja, jaką widzieliśmy na jakąkolwiek kampanię wyborczą, którą kiedykolwiek prowadziliśmy” – przyznała rzeczniczka Right To Life UK Catherine Robinson.

W ramach przygotowań do zaplanowanych na początek lipca wyborów organizacja Right To Life UK uruchomiła kampanię Vote For Both Lives. Do tej pory pod zaproponowanym zobowiązaniem podpisało się 200 kandydatów na posłów.

Poparli oni w ten sposób zmiany w polityce, obejmujące powstrzymanie dyskryminacji dziewczynek, (przez uznanie, że ​​aborcja selektywna ze względu na płeć jest nielegalna), zbliżenie prawa brytyjskiego do prawa większości krajów UE poprzez głosowanie za obniżeniem limitu czasu trwania ciąży w przypadku aborcji i wspieranie kobiet w miejscu pracy przez powstrzymanie dyskryminacji w zakresie ciąży i macierzyństwa.

Niezależne badanie przeprowadzone przez ComRes pokazuje, że wszystkie trzy zmiany polityki cieszą się silnym poparciem opinii publicznej – czytamy na stronie Right to Life UK.

89 proc. ogółu populacji i 91 proc. kobiet zgadza się, że aborcja selektywna ze względu na płeć powinna być wyraźnie zakazana przez prawo. 70 proc. kobiet w Wielkiej Brytanii chce, aby limit czasu na aborcję został skrócony do 20 tygodni lub mniej. 79 proc. ogółu populacji i 84 proc. kobiet zgadza się, że kobiety, które chcą kontynuować ciążę, ale są pod presją finansową, aby dokonać aborcji, powinny otrzymać większe wsparcie.

„To największa reakcja, jaką widzieliśmy na jakąkolwiek kampanię wyborczą, którą kiedykolwiek prowadziliśmy. Od czasu rozpoczęcia kampanii Vote For Both Lives w poniedziałek, dziesiątki tysięcy e-maili zostało wysłanych przez wyborców z całego kraju, prosząc swoich kandydatów o podpisanie Deklaracji Both Lives” – przyznała rzeczniczka Right To Life UK Catherine Robinson.

„200 kandydatów na członków parlamentu podpisało już Deklarację Both Lives, jasno dając do zrozumienia, że ​​jeśli zostaną wybrani, będą wspierać ważne środki mające na celu zwiększenie ochrony dzieci w łonie matki i zakończenie dyskryminacji kobiet w ciąży. Są to polityki, które uratują życie poprzez ochronę i wsparcie zarówno matki, jak i dziecka” – dodała.

„W następnym parlamencie lobby aborcyjne prawdopodobnie powróci z pełną mocą, naciskając na wprowadzenie nowego, ekstremalnego ustawodawstwa dotyczącego aborcji” – podkreśliła, zaznaczając, że „to fantastyczne widzieć tak silną reakcję społeczności i kandydatów na członków parlamentu, gdy Wielka Brytania staje w obliczu jednych z najważniejszych wyborów dotyczących kwestii [obrony ]życia od dziesięcioleci”.

Także biskupi apelowali, by przed lipcowymi wyborami pytać kandydatów o kwestie dotyczące aborcji i eutanazji.

„Pytajcie kandydatów, na których zamierzacie głosować, czy sprzeciwiają się legalizacji wspomaganego samobójstwa i eutanazji, czy wspierają zmniejszenie liczby tygodni, do których aborcja jest legalna i środki mające na celu położenie kresu praktykom samodzielnej aborcji, obecnie dozwolonej w Wielkiej Brytanii oraz czy będą wzywać do zaprzestania aborcji aż do momentu porodu w przypadku niepełnosprawnych płodów” – napisali hierarchowie na stronie internetowej Konferencji Biskupiej Anglii i Walii.

Źródła: Right to Life UK, KAI

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama