Harmęże. XVI dni kolbiańskie

Franciszkanie wraz z Misjonarkami Niepokalanej Ojca Kolbego zapraszają na XVI Dni Kolbiańskie, które odbędą się w dniach 24 - 26 marca 2017 r. w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia.

Tematem tegorocznego spotkania jest: „Rycerstwo Niepokalanej. Sto lat historii. Sto lat misji”. Nawiązuje ono do przypadającej w tym roku 100. rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej, założonego przez św. Maksymiliana M. Kolbego.

Dni Kolbiańskie - odbywają się w Harmężach od 2001 r., a inicjatywa ich organizacji wyszła od o. prof. dr hab. Zdzisława Kijasa OFMConv. Patronat nad spotkaniem objęli: Katedra Kolbiańska Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie oraz Ordynariusz Bielsko-Żywiecki.

Dni Kolbiańskie, inaczej niż Spotkania Liderów, są skierowane nie tylko do Rycerzy Niepokalanej, ale do wszystkich osób wierzących, którym bliska jest postać i idee św. Maksymiliana M. Kolbego. Podczas spotkania próbujemy spojrzeć na św. Maksymiliana pod różnym kontem, często porównując go z innymi ważnymi postaciami lub prezentując na tle epoki i jej problemów. Tegoroczne spotkanie nosi tytuł: „Rycerstwo Niepokalanej. Sto lat historii. Sto lat misji”.

PROGRAM XVI DNI KOLBIAŃSKICH:

Piątek – 24 marca 2017

17.00 – Przyjazd i zakwaterowanie

18.00 - Msza Święta – o. Piotr Cuber OFMConv, gwardian klasztoru w Harmężach

19.00 – Kolacja

19.45 – Przywitanie uczestników

- Adoracja Najświętszego Sakramentu - Młodzież Franciszkańska, Harmęże

21.00 – Apel Jasnogórski

Sobota – 25 marca 2017

07.30 – Jutrznia

08.00 – Śniadanie

09.30 – Dlaczego Rycerstwo Niepokalanej?, o. Paulin Sotowski OFMConv, Łódź - Łagiewniki

11.30 – Orędzie fatimskie i zawierzenie Rosji Matce Bożej, dr Dariusz Żuk-Olszewski, Nitra

13.00 – Obiad

15.00 – Kościół a masoneria, o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv, Rzym

17.00 – Nieszpory

18.00 – Msza święta – o. Stanisław M. Piętka OFMConv, Prezes Narodowy Rycerstwa Niepokalanej, Niepokalanów

19.00 – Kolacja

20.00 – Muzyka serca i rozumu - Janusz Kohut, Józef Broda

Niedziela – 26 marca 2017

07.30 – Jutrznia

08.00 – Śniadanie

09.00 – Działalność misyjna św. Maksymiliana w świetle adhortacji Evangelii gaudium, o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, Niepokalanów

11.00 – Msza święta – o. Robert Kiełtyka OFMConv, Sekretarz Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, Kraków

12.30 – Obiad

Pożegnanie i rozjazd

franciszkanie.pl

harmeze.franciszkanie.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama