Spotkanie Minister Bojanowskiej z dziećmi z Ośrodka Socjoterapeutycznego Caritas

Zaproszenie na przedświąteczne spotkanie Minister Elżbiety Bojanowskiej z dziećmi z Ośrodka Socjoterapeutycznego Caritas, które odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku

Termin:  11 kwietnia 2017 roku (wtorek)

Czas: od 16:00 do ok. 18:00

Miejsce: Ośrodek Socjoterapeutyczny im. Matki Bożej Miłosierdzia prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo; Adres: ul. Azaliowa 17, Warszawa

Spotkanie przedświąteczne z udziałem Pani Elżbiety Bojanowskiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dziećmi z Ośrodka Socjoterapeutycznego im. Matki Bożej Miłosierdzia odbędzie się podczas warsztatów kulinarnych realizowanych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowej Podprogram 2016.

Uczestnikami warsztatu będą dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 korzystające na co dzień z Ośrodka Socjoterapeutycznego. W organizowanych zajęciach pozalekcyjnych dziennie bierze udział ok 50 dzieci i młodzieży. Poza systematyczną pomocą edukacyjną, w którą włączone są spotkania z reedukatorkami, logopedą i psychologiem, podopieczni uczestniczą w zajęciach sportowych, plastycznych, tanecznych i komputerowych. Ponadto codziennie otrzymują na miejscu dwa posiłki: obiad i podwieczorek, a także potrzebną odzież. Podejmowane są także próby pomocy ich rodzicom, szczególnie tym niezaradnym życiowo.

Przewidywany scenariusz spotkania:

Działanie towarzyszące zostanie przeprowadzone  w godzinach od 14-17 w dniu 11 kwietnia 2017 roku. Dzieci – uczestnicy warsztatu zostaną podzielone na 5 grup. Każda z grup będzie przygotowywała inne wielkanocne potrawy.

Od 15 do 15:30 Pani Minister Wspólnie z dziećmi będzie przygotowywać świąteczne dania.

O 15:30 odbędzie się briefing Pani Minister z udziałem Prezesa Agencji Rynku Rolnego Pana Łukasza Hołubowskiego, Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej Księdza Kamila Chojnackiego oraz siostry Jadwigi Piorun Dyrektor Ośrodka Socjoterapeutycznego im. Matki Bożej Miłosierdzia.

Po briefingu przewidywane jest wspólne (Pani minister, dzieci, uczestników briefingu, dziennikarzy)  spożywanie przygotowanych dań wielkanocnych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Caritas dystrybuuje żywność w ramach programu jako jedna z jedna z czterech organizacji w Polsce.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest Organizacją Partnerską Reginalną i dystrybuuje pomoc żywnościową m.in. za pośrednictwem Ośrodka Socjoterapeutycznego im. Matki Bożej Miłosierdzia.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej. Rodzaje warsztatów:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

1 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

2 warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności,

3 warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Paweł Kęska Tel. +48 510 235 802 / +48 22 3348506  
Biuro Prasowe Caritas Polska
rzecznik@caritas.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama