Caritas Polska i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Konsultacje+

Caritas Polska w partnerstwie z MRPiPS do marca 2018 roku przeprowadzi cykl konferencji, warsztatów tematycznych oraz zrealizuje badania opinii społecznej dotyczące szczegółów programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".

Głównym celem Konsultacji+ jest społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".

Tematyka konsultacji dotyka kwestii osób niepełnosprawnych oraz wsparcia dla ich opiekunów.

Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw będą realizowane podczas dwóch ogólnopolskich i szesnastu regionalnych konferencji połączonych z warsztatami.

Zorganizowane zostaną również 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Dodatkową formą konsultacji społecznych będą wywiady grupowe oraz badania kwestionariuszowe.

W konsultacjach społecznych przewidziano udział ok 3.350 osób. Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością jak też do wszystkich osób z jakichkolwiek powodów zainteresowanych powyższymi problemami.

Pierwsza z ogólnopolskich konferencji otwierająca Konsultacje+, odbędzie się środę, siedemnastego maja między godziną 9:00 a 17:00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie. 

W konferencji dotyczącej tematu niepełnosprawności udział wezmą między innymi:

- Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Krzysztof Michałkiewicz - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

oraz ks. Marian Subocz - dyrektor Caritas Polska. 

W konferencji może wziąć udział każdy, kto zarejestruje się na stronie internetowej www.zazyciem.mrpips.gov.pl. Poprzez powyższą stronę można również wziąć udział w konsultacjach, przekazując swoją opinię dotyczącą kwestii świadczeń dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Podczas konferencji inaugurującej Konsultacje+ 17 maja, o godz. 12:00, odbędzie się briefing prasowy z udziałem:

- Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- Krzysztofa Michałkiewicza - Sekretarza Stanu w MRPiPS, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Dziennikarze chcący wziąć udział w briefingu proszeni są o akredytowanie się do dnia 16.05 pod adresem rzecznik@caritas.org.pl

Patronami medialnymi wydarzenia są: Telewizja Polska, Program Pierwszy Polskiego Radia, Rzeczpospolita i Polska Agencja Prasowa.

Paweł Kęska / Rzecznik prasowy Caritas Polska

« 1 »

reklama

reklama

reklama