"Czy istnieje katolicka spółdzielczość?" - Civitas Christiana zaprasza na spotkanie

O tym, czy istnieje katolicka spółdzielczość, a jeśli tak, w jaki sposób i przez kogo w Polsce jest realizowana - to tematy spotkania organizowanego w Warszawie 26 października przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".

Gośćmi spotkania będą: ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński – zajmujący się etyką w biznesie i zarządzaniu oraz Wojciech Jóźwiak – menedżer Spółdzielni Socjalnej "Kto rano wstaje”, działającej przy Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje” została utworzona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Polska. Rozpoczęła działalność 2 grudnia 2013 r. przy schronisku przy ul. Żytniej.

Jest to spółdzielnia osób prawnych, której przyświeca dwojaki cel. Cel ekonomiczny polega na prowadzeniu finansującego się biznesu, cel społeczny na integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, które w tymże biznesie zostały zatrudnione.

Spółdzielnia ma profil gastronomiczny i zatrudnia 6 osób – w głównej mierze mieszkańców schronisk dla bezdomnych Caritas warszawskiej. Twórcy spółdzielni liczą na to, że w przyszłości rozszerzy ona swoją działalność także na inne branże, tworząc miejsca legalnej, godnej pracy dla coraz większej liczby zainteresowanych.

Zatrudnienie głównie osób bezdomnych nie wyklucza zatrudniania innych kategorii osób zagrożonych marginalizacją (niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, byłych więźniów itp.). Obecnie spółdzielnia prowadzi trojaką działalność. Jest to catering gastronomiczny (dostawa ciepłych i zimnych posiłków pod wskazany adres i obsługa imprez), dezynfekcja i dezynsekcja (zwalczanie insektów i odkażanie pomieszczeń) oraz sprzątanie pomieszczeń, a także drobne prace remontowe.

Przy schronisku w Pieńkach Zarębskich powstała w ramach spółdzielni hodowla kur-niosek z perspektywą sprzedaży jaj ekologicznych. Stosownie do rozpoznawanych potrzeb konsumentów spółdzielnia gotowa jest otwierać kolejne rodzaje działalności.

Początek spotkania w czwartek 26 października o godz. 19.00 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12/4, I piętro.

lk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama