Gniezno: Pielgrzymka ekumeniczna

W sobotę 23 czerwca po raz szesnasty na szlak pomiędzy Gnieznem a Magdeburgiem wyruszy Polsko-Niemiecka Pielgrzymka Ekumeniczna Szlakiem Ottona III.

Hasłem przewodnim w tym roku staną się dla pielgrzymów słowa zaczerpnięte z 61. rozdziału Księgi Proroka Izajasza: „…Pan mnie namaścił”.

Historia zbawiania ukazuje plan i pragnienie Boga, aby człowiek stworzony na Jego obraz i podobieństwo nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego odpowiedzią Stwórcy na ludzki grzech są Jego obietnice, które konsekwentnie realizuje: obietnica przysłania Mesjasza, obietnica Zesłania Ducha Świętego i obietnica powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów – paruzji. Duch Święty oraz duchowe dary, które ze sobą niesie, jest pomostem pomiędzy jednym a drugim przyjściem Jezusa i w rzeczywistości „spiritus movens” (duchem sprawczym) całej Jego zbawczej działalności. Wszystko, co dokonuje się w życiu i czynach Zbawiciela, a w konsekwencji także w Kościele, dokonuje się mocą Ducha Świętego, bez którego nikt nie może powiedzieć: „Panem jest Jezus” (1Kor 12, 2-3).

Chrystus jest Mesjaszem – Bożym pomazańcem, namaszczonym Duchem Świętym. Zatem każdy, kto w Niego wierzy i za Nim idzie, otwiera się na przyjęcie darów owego Ducha. W konsekwencji sam staje się namaszczony - dostaje niezbędne narzędzia, aby upodabniać się do Jezusa oraz żyć Jego stylem życia, czyli w pełni realizować swoje życiowe powołanie. Podczas tegorocznej Pielgrzymki Ekumenicznej pragniemy szczególnie mocno otwierać się na dary Ducha Świętego, dzięki którym nasze codzienne myśli, słowa i uczynki mogą przynosić jak najlepsze owoce. Zatem zapraszam, aby wraz z nami wyruszyć w fascynującą podróż do źródeł komunii z samym sobą, drugim człowiekiem oraz Chrystusem pragnącym, byśmy mieli życie w obfitości (por. J 10, 10).

***

Plan drogi

23.06 (sobota) - przybycie do Długiej Gośliny, Noc Świętojańska  24.06 (niedziela) - przejazd do Gniezna, wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego, modlitwa wieczorna z Ks. Prymasem W. Polakiem w katedrze, koncert muzyki dawnej pod hasłem: „Wdzięczni za Niepodległą”;     25.06 (poniedziałek) - przejazd na Ostrów Lednicki, modlitwa poranna, przejazd do Poznania, spotkanie z arcybiskupem S. Gądeckim i przedstawicielami ruchu ekumenicznego, modlitwa ekumeniczna;  26.06 (wtorek) - przejazd do Zbąszynka, wędrówka piesza do Szczańca (13 km), przejazd do Słubic, spotkanie z Polsko-Niemieckim Konwentem Ekumenicznym w Domu „Parakletos”, wspólna modlitwa wieczorna;  27.06 (środa) - wyjazd do Niemiec i spotkanie w Poczdamie, miejska droga pielgrzymkowa, spotkanie/rozmowa nt. niemiecko-polskiej współpracy oraz o 100 latach demokracji w Niemczech;  28.06 (czwartek) - przejazd do Beelitz. Stamtąd ok. 25 km pieszej wędrówki do Treuenbrietzen, gdzie przewidziany jest nocleg;  29.06 (piątek) - piesza trasa (ok. 25 km) do Bad Belzig, skąd przejazd do Magdeburga, wieczorne spotkanie i nocleg;  30.06 (sobota) - przed południem nabożeństwo na koniec pielgrzymki w katedrze magdeburskiej i wyjazd. Dodatkowa propozycja: przejazd do miasta M. Lutra – Wittenbergi - dodatkowy koszt, prośba o zgłoszenie.   

Kontakt - zgłoszenia do 4.06.2018 r.  

Agata Skotnicka - sekretarz - 696 914 239; pielgrzymkaekumeniczna@vp.pl 

Ks. Jan Kwiatkowski - koordynator ze strony polskiej - 604 551 160; jah2000@wp.pl 

Koszt: 300 zł (dorośli), 250 zł (uczniowie i studenci)

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao