"Kościół, patriotyzm, niepodległość" - ogólnopolskie sympozjum na UKSW

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uczci 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości okolicznościową ogólnopolską konferencją naukową pt. "Kościół, patriotyzm, niepodległość".

Konferencja odbędzie się 27 listopada w Auli Schumana na UKSW przy ulicy ul. Wóycickiego 1/3.

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z różnych polskich uczelni. Prof. Jan Żaryn wygłosi referat na temat patriotyzmu Romana Dmowskiego, natomiast prof. Wiesław Wysocki na temat patriotyzmu Józefa Piłsudskiego. Ks. Prof. Józef Łupiński powie o formacji patriotycznej żołnierzy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, we Francji oraz w Anglii w latach 1939-1945. Ukaże zadania stawiane kapelanom lotników na tym polu, realizację tych zadań oraz trudności, z którymi spotykali się w procesie krzewienia postaw patriotycznych.

Prof. Krzysztof Ożóg podejmie refleksję nad działalnością religijno-patriotyczną św. Józefa Sebastiana Pelczara w Krakowie i Przemyślu. Dr Milena Kindziuk przedstawi historię pierwszych kościelnych obchodów Święta Niepodległości po 1989 r. i ukaże rolę, jaką odegrał w tym kontekście prymas Polski Józef Glemp.

Na konferencji zostanie podjęta również problematyka patriotyzmu w ujęciu Jana Pawła II (referat ks. Prof. Bronisława Mierzwińskiego) czy narodzin patriotyzmu niepodległościowego (wystąpienie prof. Andrzeja Nowaka). Będzie mowa również o patriotyzmie z perspektywy public relations (referat prof. Jerzego Olędzkiego). Warto tu podkreślić, że prof. Olędzki jest członkiem kilkunastoosobowej Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”.

Celem Nagrody jest „wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich oraz zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego”. Pierwszym Laureatom Prezydent Andrzej Duda przyznał Nagrody w 2016 roku. J. Olędzki podzieli się swoimi obserwacjami z prac tej Kapituły, zaprezentuje dotychczasowych Laureatów (lata 2016-2018) i dokona analizy efektywności takiej formy kształtowania postaw patriotycznych we współczesnym społeczeństwie.

Na konferencji na UKSW zostanie też ukazany problem patriotyzmu Zbigniewa Herberta (ks. prof. Jerzy Sikora). Nad tematyką patriotyzmu i nacjonalizmu pochyli się o. prof. Andrzej Potocki. Natomiast prof. Krzysztof Szwagrzyk podejmie refleksję nad patriotyzmem w XXI w. - Na przestrzeni ostatnich kilkuset lat patriotyzm w Polsce identyfikowany był zazwyczaj z czynną postawą insurekcyjną demonstrowaną udziałem w kolejnych zrywach zbrojnych - tłumaczy prof. Szwagrzyk. - Po półwieczu trwania w Polsce systemu komunistycznego i dwudziestu pięciu latach istnienia III Rzeczypospolitej stajemy przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: czym dla nas Polaków jest dziś patriotyzm? Czy – jak chcą niektórzy – tylko obciążającą naszą osobowość archaiczną spuścizną dziejów, czy też naturalnym wyrazem naszego osobistego stosunku do kraju swego pochodzenia i otwartym manifestowaniem przynależności do polskiej wspólnoty narodowej? -dodaje.

Konferencję zakończy panel dyskusyjny "Jak wychowywać do patriotyzmu?".

mk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama