Kraków: Zobacz kogoś więcej niż tylko bezdomnego!

Zobacz kogoś więcej niż tylko bezdomnego! - pod takim hasłem Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie obchodzić będzie przypadający 14 kwietnia Dzień Ludzi Bezdomnych.

Zaplanowany w tym dniu happening na Rynku Głównym oraz wystawa na Plantach Krakowskich mają skłonić odbiorców do refleksji nad problemem bezdomności i stereotypowym postrzeganiem osób nie mających domu.

Początek akcji w sobotę – 14 kwietnia – o godz. 12.30 na płycie Rynku Głównego.

Dzień Ludzi Bezdomnych to nieformalne polskie święto obchodzone od 1996 roku w dniu 14 kwietnia. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, które od kilkunastu lat wspiera osoby bez domu, planuje właśnie w tym dniu mówić głośno o problemie jakim jest bezdomność. Stając się głosem zapomnianych, zepchniętych na margines i uwięzionych w krzywdzących stereotypach… czyli osób bezdomnych.

Alkoholik, lump, kloszard, złodziej – to określenia najczęściej przychodzące na myśl, gdy wyobrażamy sobie człowieka bez dachu nad głową. Skojarzenia te pozbawiają osoby bezdomne wiary w siebie i często uniemożliwiają powrót do normalnego życia. Dlaczego tak się dzieje? – To w jaki sposób myślimy o drugim człowieku zawsze ma odzwierciedlenie w tym, jak on postrzega samego siebie. Dodatkowo obawy przed potraktowaniem z góry mogą blokować chęć zgłaszania się po jakiekolwiek wsparcie – mówi Joanna Dziasek – lekarz psychiatra, kierownik Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanego w styczniu ubiegłego roku (www.mpips.gov.pl) jasno wynika, że fałszywe przekonania na temat osób bezdomnych są często dalekie od rzeczywistości. Przykładem może być stereotyp osoby bezdomnej, która sama jest winna swojej sytuacji lub jest bezdomna wyłącznie z powodu uzależnienia. W świetle faktów los wielu tych osób jest wynikiem splotu nieszczęśliwych okoliczności: eksmisją, chorobą, zadłużeniem, przemocą domową, skomplikowaną sytuacją rodzinną. Innym mitem jest przeświadczenie, że wszyscy bezdomni żyją na ulicy. Dane wskazują, że aż 80,5% osób bez domu przebywa w placówkach instytucjonalnych – schroniska, noclegownie.

Dzień Ludzi Bezdomnych to dobra okazja do przełamania krzywdzących stereotypów. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zaprasza wszystkich, którzy chcą „ZOBACZYĆ WIĘCEJ” 14 kwietnia na płytę Rynku Głównego o godzinie 12:30. Właśnie z tego miejsca wyruszy organizowany przez Dzieło marsz pod hasłem „Chodź z nami zobacz więcej”. Jego uczestnicy chcą uświadomić napotkanym przechodniom jak bardzo wybiórcze jest postrzeganie osób bezdomnych. Uczestnicy pochodu przejdą wokół Rynku, ulicami Grodzką i Franciszkańską na Planty Krakowskie w rejon ul. Podzamcze. Tam około godz. 14.00 happening zakończy otwarcie wystawy pt. ZOBACZ KOGOŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO BEZDOMNEGO. Znakomite prace autorstwa Łukasza Wąsa mówić będą o tym, że każda bezdomność to historia za którą stoi człowiek. Wystawę będzie można oglądać do końca kwietnia.

Warto dodać, że akcja jest częścią kampanii społecznej pn. „Niestygmatycy” wpisanej w obchody Jubileuszowego Roku Ojca Pio – w tym roku mija 50 lat od śmierci Ojca Pio i 100 lat od otrzymania stygmatów. Nazwa kampanii nawiązuje do pojęcia stygmatyzacji społecznej, gdzie stygmat rozumiany jest jako piętno zniekształcające patrzenie na drugiego człowieka. Na stronie internetowej kampanii przez cały rok publikowane są świadectwa osób bezdomnych związanych z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio. Więcej o kampanii pod adresem: www.niestygmatycy.pl.

Więcej informacji:  

Justyna Nosek, e-mail justyna.nosek@dzielopomocy.pl

***

DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO powstało czternaście lat temu z myślą o ludziach, którzy utracili swój dom. W miejscu tym w prawdzie i równości bracia kapucyni oraz świeccy towarzyszą osobom bezdomnym w ich drodze do samodzielnego życia. Fachowe i wszechstronne wsparcie udzielane ponad 2000 podopiecznym jest możliwe w prowadzonych przez Dzieło Centrach Pomocy – przy ul. Loretańskiej 11 i ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Oprócz pomocy doraźnej – ciepłego posiłku, możliwości kąpieli, wymiany i wyprania odzieży – w Centrach udzielane jest również wsparcie specjalistyczne: socjalne, zawodowe, prawne, duchowe i mieszkaniowe. Wszystko po to, by każda osoba dotknięta bezdomnością mogła znaleźć lub odzyskać dom.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od wielu lat angażuje się również w akcje społeczne mające na celu zwrócenie uwagi otoczenia na problem, jakim jest bezdomność. Staje się tym samym głosem zapomnianych, zepchniętych na margines i uwięzionych w krzywdzących stereotypach osób bez domu.


Źródło: Justyna Nosek, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Kraków

www.dzielopomocy.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama