Olsztyn: o solidarności społecznej i zrównoważonym rozwoju w ramach Polonia Restituta

Ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój - te zagadnienia będą przedmiotem dyskusji podczas konferencji zaplanowanej 24 września na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Będzie to kolejne spotkanie w ramach cyklu "Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości". Realizacji całego projektu podjęło się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Radą ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Troska o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, i tym samym, o jakość życia wszystkich, dla których Polska jest lub stanie się domem, biorąc pod uwagę materialne i duchowe środowisko ich życia, to myśl przewodnia konferencji poświęconej ekologii. Redefiniując rozumienie ekologii, analizie eksperckiej poddane będą trzy rodzaje środowisk „naturalnych”, mających istotny wpływ tak na byt i przyszłość Polski oraz jakość życia jej mieszkańców, to znaczy środowisko przyrodnicze, środowisko społeczne i środowisko osobowe.

Postępująca degradacja wszystkich tych środowisk stwarza realne zagrożenie dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Stanowi fundamentalne wyzwanie natury etycznej, społecznej i politycznej, a dla wierzących także religijnej. Z wyzwaniem tym organizatorzy Konferencji zwracają się zwłaszcza do ekspertów różnych nauk, w tym m.in. katolickiej nauki społecznej, zapraszając do poszukiwania możliwych rozwiązań i kierując się zarówno obowiązkiem solidarności z innymi, jak i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Konferencja „Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój” chce podkreślić bardziej integralne rozumienie ekologii oraz rozwój tego rodzaju myślenia i wrażliwości w polskim społeczeństwie. Jednocześnie stanowi także impuls do pogłębionej debaty na temat współczesnych postaci właściwego tym środowiskom ludzkiego życia dobra wspólnego. Zatem, na temat aktualnie istotnych postaci „naturalnego dobra wspólnego” (środowisko naturalne), „instytucjonalno-instrumentalnego dobra wspólnego” (środowisko społeczne) oraz „osobowego dobra wspólnego” (środowisko osobowe).

Projekt "Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości" składa się z cyklu 10 ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych, organizowanych w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski i podejmujących kluczowe dla społeczeństwa zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego.

Zwieńczeniem powyższych dziesięciu konferencji będzie międzynarodowy Kongres w Krakowie, podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Pomysłodawcą projektu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski zarazem stało się współorganizatorem projektu. Koordynatorem merytorycznym jest Akademia Ignatianum w Krakowie. Do realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie Polski, które dydaktycznie, naukowo czy badawczo zajmują się m.in. Katolicką Nauką Społeczną.

Honorowy Patronat nad obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” objął prezydent Andrzej Duda.

Program można znaleźć >>tutaj<<

lk / Olsztyn

Link do PROGRAMU

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama