Tyniec: „Zarządzanie, przywództwo a duchowość” - konferencja u benedyktynów

Znany teolog, pisarz i mnich benedyktyński Anselm Grün weźmie udział w konferencji „Zarządzanie, przywództwo a duchowość”, która odbędzie się w piątek w opactwie benedyktynów w Tyńcu.

Autor popularnych książek o duchowości chrześcijańskiej wygłosi wykład na temat odwagi w podejmowaniu decyzji oraz poprowadzi warsztat na temat przywództwa z wartościami. 

Gośćmi konferencji „Zarządzanie, przywództwo a duchowość” są duchowni, ekonomiści, managerowie i specjaliści zarządzania. Emerytowany metropolita warmiński abp Edmund Piszcz wygłosi prelekcję na temat „Duchowość przywódcy duchowego”. O. Włodzimierz Zatorski OSB zajmie się duchowością lidera, budowanej na tym, co należy do naszych codziennych zadań i odpowiedzialności, a nie przez nadzwyczajne działania, oderwane od życia i jego celów.

„Dzisiaj najbardziej potrzebni są w społeczeństwie święci liderzy, to znaczy tacy, którzy są nimi dla budowania właściwych relacji pomiędzy ludźmi i organizujący im spokojną twórczą pracę oraz zapewniający im bezpieczne życie w rodzinie”- zapowiada o. Zatorski.

Tadeusz Oleksyn będzie mówił o misji przywództwa chrześcijańskiego i przekonywał, że jest to oferta również dla świeckich, a jej istota opiera się na wzorcach z Ewangelii i na wartościach chrześcijańskich. Takie przywództwo powinno być skuteczne, ekonomiczne i etyczne, jak każde inne, ale też ma pomagać ludziom w zbawieniu własnym i świata.

Duchowe przywództwo polityczne i harmonia społeczna to temat, który podejmie W. Julian Korab-Karpowicz.

Filozof i myśliciel polityczny zajmie się jednym z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zadań, jakim jest rządzenie państwem.

Psycholog, konsultant i trener Ryszard Stocki wygłosi prelekcję na temat „Toksyczny styl życia przywódców. Miejsce, gdzie zaczyna się upadek organizacji opartych na wartościach”. Podzieli się wynikami swoich trzyletnich badań realizowanych w Kanadzie i Kraju Basków, podczas których została podjęta próba odkrycia, jak to się dzieje, że organizacje, które z zapałem i pełne dobrych chęci zaczynają swoją misję społeczną, w pewnym momencie upodabniają się do organizacji, którym się przeciwstawiały i od których starały się odróżnić.

„Czego współcześni menedżerowie mogą nauczyć się od mnichów?” – to pytanie postawi Ryszard Kołodziej, który odczytuje Regułę św. Benedykta jako uniwersalny podręcznik życia, przywództwa i zarządzania organizacją. Ostatni referat wygłosi Anselm Grün OSB, który również sięgnie do Reguły św. Benedykta, by znaleźć inspiracje do odwagi w podejmowaniu decyzji.

Blok referatów zakończy się panelem dyskusyjnym z udziałem prelegentów „Jak w czasach współczesnych ocalić i rozwijać życie duchowe? - wyzwanie dla lidera”.

Uczestnicy konferencji będą mogli również wziąć udział w warsztatach. Anselm Grün OSB poprowadzi je pod hasłem „Przywództwo z wartościami”, proponując spojrzenie na wartości zachodniej filozofii oraz wartości chrześcijańskie i fefleksję nad tym, w jaki sposób mogą one kształtować dzisiejsze przywództwo. Ryszard Kołodziej poprowadzi warsztat na temat „Przywództwo w oparciu o Regułę św. Benedykta”, a Włodzimierz Zatorski OSB - „Duchowość lidera czy etyka biznesu?”.

Partnerem wydarzenia jest Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

md / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama