Ustroń-Hermanice: w sierpniu II edycja Letniej Szkoły Biblijnej

Biblistka z UKSW, prof. Barbara Strzałkowska, poprowadzi u dominikanów w Ustroniu-Hermanicach drugą edycję Letniej Szkoły Biblijnej, adresowanej do osób różnych wyznań. Szkoła ma na celu pogłębienie relacji ze Słowem Bożym.

Na spotkanie w ramach szkoły biblijnej w Hermanicach składa się kilkadziesiąt godzin wykładowych, dyskusje z wykładowcami i uczestnikami, a przede wszystkim wspólne studiowanie Biblii, poszerzanie wiedzy o tłumaczeniach Pisma Świętego, kontekstów kulturowych, interpretacji i tropów, które przecierali bibliści na przestrzeni wieków.

Pomysłodawca przedsięwzięcia o. Cezary Jenta OP, przyznał, że zamarzyło mu się, „żeby w tym miejscu, gdzie mieszka tak wielu chrześcijan różnych wyznań, stworzyć Letnią Szkołę Biblijną, której zajęcia poprowadziliby najlepsi polscy specjaliści od Biblii”.

II edycja Letniej Szkoły Biblijnej odbędzie się w dniach od 6 do 11 sierpnia i ma objaśnić meandry świata żydowskiego i pogańskiego, w którym powstawała Ewangelia.

Opisując tematykę tegorocznej Letniej Szkoły Biblijnej, prof. Strzałkowska przypomina słowa św. Hieronima z jego komentarza do Księgi Izajasza o tym, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. „Te słowa odnoszą się zarówno do tradycji Starego, jak i Nowego Testamentu, choć, by poznać Osobę i Dzieło Naszego Zbawiciela, sięgamy najczęściej po karty Testamentu Nowego” – dodaje biblistka.

„Jaki portret Jezusa wyłania się z kart czterech Ewangelii?” – pyta sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich i odpowiada: „Wiemy, że obraz zależy w dużej mierze od tego, kto jest jego autorem. Spośród czterech Ewangelii kanonicznych dwie (Mateusza i Jana) zostały napisane przez uczniów Chrystusa, a dwie pozostałe (Marka i Łukasza) przez uczniów Apostołów. Wszystkie cztery są świadectwem wiary rodzącej się wspólnoty uczniów. Wszystkie zostały spisane kilkadziesiąt lat po wydarzeniach, które opisują, ale oparte są na pamięci i świadectwie tych, którzy, powołani przez Chrystusa, nieśli Dobrą Nowinę o Zmartwychwstałym aż po krańce ówczesnego świata. Ten świat, stanowiący kontekst Ewangelii, to najpierw świat żydowski, z którego korzenia wyrosło to, co nazywamy Nowym Testamentem i bez którego nie da się w pełni zrozumieć posłannictwa Jezusa. Ale to także świat pogański, który włączony do wspólnoty Kościoła, wywarł niemały wpływ na jej kształt, teologię, nauczanie, a nawet na język i pojęcia”.

Prof. Barbara Strzałkowska (1981) – adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW; autorka trzech książek własnych i sześciu redagowanych oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu studiów biblijnych i dokumentacji dorobku biblistyki polskiej; w latach 2008-2013 sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich; opiekun specjalności Turystyka Krajów Biblijnych na WT UKSW; od 2006 roku przewodnik pielgrzymek po krajach biblijnych. Hobby: kolekcjonowanie dawnych i nowych wspomnień z pielgrzymek i podróży do Ziemi Świętej i na Bliski Wschód.

Szczegóły dotyczące programu i zapisów można znaleźć na stronie hermanice.dominikanie.pl

rk / Ustroń

« 1 »

reklama

reklama