Warsztaty dla przedstawicieli branży turystycznej

Serdecznie zapraszamy na warsztaty tematyczne zatytułowane: „Szlak Maryjny jako jeden z czynników rozwoju ruchu pielgrzymkowego i turystycznego na obszarze południowej Polski i Słowacji”.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest jednym z partnerów projektu „Szlak Maryjny - Światło ze Wschodu” realizowanego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie oraz promocja szlaku pielgrzymkowego wiodącego po polskich i słowackich miejscach kultu Maryjnego. W ramach projektu Instytut realizuje między innymi liczne przedsięwzięcia, w tym panoramy wirtualne wykonane w nowoczesnych technologiach multimedialnych (www.szlak.maryjny.pl), publikacje na stronach internetowych (www.interreg.maryjny.pl), wydawnictwa w formie elektronicznej i drukowanej oraz szereg towarzyszących im wydarzeń promujących sanktuaria Maryjne. 

Jednym z działań wpisujących się w powyższe zamierzenia jest cykl warsztatów planowanych w dniach 15 maja oraz 12 czerwca 2018 r. (dwa razy ten sam cykl warsztatowy) pod tytułem „Szlak Maryjny jako jeden z czynników rozwoju ruchu pielgrzymkowego i turystycznego na obszarze południowej Polski i Słowacji”. Warsztaty adresowane są do środowisk turystycznych, oraz studentów kierunków turystycznych i pokrewnych. Po warsztatach zaplanowane jest zwiedzanie Sanktuarium Jana Pawła II lub wizyta na wystawie dotyczącej Całunu Turyńskiego.

Miejsce warsztatów: Biała Sala na terenie Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Krakowie, ul. Totus Tuus 30.

Udział można zgłosić poprzez kartę zgłoszenia (w załączniku) lub bezpośrednio w wiadomości e-mail na adres: barbara.munk@idmjp2.pl

Poszczególne warsztaty poprowadzą pracownicy naukowi Zespołu Geografii Religii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Pani dr. hab. Izabela Sołjan, Pani dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka oraz Pan Grzegorz Żurek, Kierownik ds. Sanktuarium w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, wiceprezes Fundacji "Europejska Perła Baroku".

--

Instytut Dialogu Międzykulturowego

im. Jana Pawła II w Krakowie

www.idmjp2.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama