„Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych” - rusza cykl konferencji w całej Polsce

Pierwsza krajowa konferencja „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi” odbędzie się równocześnie w Zielonej Górze i Kielcach.

29 kwietnia 2019 r. Zielonej Górze i Kielcach odbędą się pierwsze krajowe konferencje poświęcone współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu zorganizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim weźmie udział minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Pierwsza krajowa konferencja „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi” odbędzie się równocześnie w Zielonej Górze i Kielcach. To inauguracja cyklu spotkań, podczas których omawiane będą działania jakie trzeci sektor, przy współpracy PFRON, podejmuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Konferencje odbędą się w 16 największych miastach w Polsce przy ścisłej współpracy oddziałów PFRON i urzędów wojewódzkich.

W zielonogórskim spotkaniu, zorganizowanym przez lubuski oddział Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, weźmie udział pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, pani prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg. Liczny udział zapowiedzieli również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W cykl konferencji wpisane są wystąpienia indywidualne oraz panele dyskusyjne. 29 kwietnia w zielonogórskim spotkaniu debatować będą: Sebastian Cycuła ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej razem”, Robert Jagodziński z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Danuta Tarnawska z Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start”.

Konferencję poprowadzi dyrektor lubuskiego oddziału PFRON Andrzej Gonia. W imieniu władz Uniwersytetu Zielonogórskiego w konferencji udział weźmie pro-rektor prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

***

Według raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor „2018. Kondycja organizacji pozarządowych” w 2018 roku w Polsce istniało 143 tys. organizacji, w tym 117 tys. stowarzyszeń. Szacuje się, że na rzecz osób chorych oraz osób z niepełnosprawnością działa około 25 proc. organizacji trzeciego sektora.

Organizacje pozarządowe są najważniejszym partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2015 roku PFRON sukcesywnie zwiększa środki w planie budżetowym, które są przekazywane organizacjom pozarządowym działającym w najważniejszych obszarach życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. Na realizację przedsięwzięć proponowanych przez partnerów społecznych PFRON przeznaczy w 2019 roku 278 971 000 zł.

Ponadto ponad miliard złotych Fundusz przekazuje samorządom – województwom i powiatom - na realizację programów sprzyjających zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz niwelujących bariery architektoniczne, w których udział biorą również organizacje pozarządowe. Dofinansowanie ze środków publicznych otrzymuje w ten sposób m.in. 712 Warsztatów Terapii Zajęciowej i 115 Zakładów Aktywności Zawodowej w całej Polsce.

Terminy kolejnych konferencji:

29.04.2019 Zielona Góra i Kielce

06.05.2019 Rzeszów

07.05.2019 Wrocław

08.05.2019 Warszawa, Opole, Łódź i Toruń

09.05.2019 Lublin i Gdańsk

10.05.2019 Kraków, Szczecin, Białystok, Olsztyn i Katowice

Szczegółowe informacje o na temat konferencji podawane będą na stronie www.pfron.org.pl

Dodatkowe informacje mogą Państwo otrzymać również kontaktując się e-mailem z adresem rzecznik@pfron.org.pl lub telefonicznie pod numerem 512 167 022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

« 1 »

reklama

reklama

reklama