Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Biogram kard. Godfrieda Danneelsa (1933-2019)

L'Osservatore Romano

Kard. Godfried Danneels

Kard. Godfried Danneels - foto
Autor/źródło: OR 3/2019

Urodził się 4 czerwca 1933 r. w Kanegem, w diecezji brugijskiej, jako najstarszy z sześciorga dzieci. Studiował na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 sierpnia 1957 r. Do 1969 r. prowadził wykłady i pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium w Brugii. W latach 1969-1977 był wykładowcą teologii na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. W tym okresie był także redaktorem przeglądu teologicznego «Collationes». 4 listopada 1977 r. Papież Paweł VI mianował go biskupem Antwerpii. Sakrę biskupią przyjął 18 grudnia z rąk arcybiskupa Malines-Brukseli kard. Lea-Josefa Suenensa. 19 grudnia 1979 r. z nominacji Jana Pawła II został arcybiskupem Malines-Brukseli i objął urząd prymasa Belgii; w latach 1980-2009 był przewodniczącym episkopatu belgijskiego; przez ponad 30 lat, od 1980 r. był także biskupem polowym. Na konsystorzu 2 lutego 1983 r. Papież Jan Paweł II włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. Był członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregacji Edukacji Katolickiej i Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Uczestniczył w konklawe w 2005 r. i 2013 r., na których wybrano kolejno Papieży Benedykta XVI i Franciszka. Uczestniczył m.in. w 11 zgromadzeniach (zwyczajnych i nadzwyczajnych) Synodu Biskupów. Był wielokrotnie legatem papieskim na obchody różnych rocznic kościelnych we Francji, Luksemburgu i innych krajach. Konsekrował 13 biskupów, a pięciokrotnie był jednym ze współkonsekratorów. 18 stycznia 2010 r. kard. Danneels ustąpił z zajmowanych stanowisk — prymasa, metropolity archidiecezji Malines-Brukseli, przewodniczącego episkopatu Belgii, a 27 lutego — biskupa polowego. Był jednym z czołowych współczesnych teologów katolickich, zwłaszcza w dziedzinie liturgii. Opowiadał się za decentralizacją władzy Kurii Rzymskiej i szerszym dopuszczaniem kobiet do niektórych urzędów i stanowisk kościelnych. Zmarł w wieku 85 lat po długiej chorobie 14 marca 2019 r. w swojej rezydencji w Malines.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kardynał Bruksela Belgia Louvain Antwerpia Godfried Danneels
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W