Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Biogram kard. Carlo Caffarry (1938-2017)

L'Osservatore Romano

Śp. kard. Carlo Caffarra

Śp. kard. Carlo Caffarra - foto
Autor/źródło: L'Osservatore Romano 10/2017


Śp. kard. Carlo Caffarra

Urodził się 1 czerwca 1938 r. w Samboseto di Busseto w prowincji parmeńskiej, w diecezji Fidenza. Po ukończeniu seminarium, 2 lipca 1961 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Kontynuował studia w Rzymie w Papieskim Seminarium Lombardzkim. Na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim obronił doktorat z prawa kanonicznego, a w Akademii Alfonsjańskiej uzyskał dyplom z teologii moralnej. Był wiceproboszczem katedry w Fidenzie oraz wykładowcą teologii moralnej w tamtejszym i parmeńskim seminarium. Następnie wykładał teologię moralną fundamentalną na Wydziale Teologicznym Północnych Włoch i na Wydziale Nauk Religijnych Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie. Poznał wówczas ks. Luigiego Giussaniego, założyciela ruchu Komunia i Wyzwolenie — spotkanie to miało wielki wypływ na jego życie — a później ks. Diva Barsottiego, wybitnego mistyka i teologa. W latach 70. zajmował się badaniem kwestii związanych z małżeństwem, rodziną i prokreacją; wykładał etykę medyczną na Wydziale Medycyny i Chirurgii Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Rzymie. W sierpniu 1974 r. PawełVI mianował go członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej; był nim przez 10 lat. We wrześniu 1978 r. jako przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wziął udział w pierwszym światowym kongresie poświęconym bezpłodności i sztucznej prokreacji. W styczniu 1981 r. został rektorem nowo powstałego Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W 1988 r. utworzył pierwszą filię tego Instytutu w Waszyngtonie w USA, a w następnych latach w Meksyku i Hiszpanii. Wykładał na Uniwersytecie Mistral i Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Santiago de Chile, na uniwersytecie w Sydney i na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie oraz na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Uniwersytet Franciszkański w Steubenville w Ohio (USA) przyznał mu tytuł doktora honoris causa w dziedzinie literatury chrześcijańskiej.

8 września 1995 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem Ferrary-Comacchio — sakrę przyjął 21 października — a 16 grudnia 2003 r. arcybiskupem metropolitą Bolonii. Był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Emilii-Romanii, moderatorem spraw małżeńskich w Kościelnym Trybunale Regionalnym Flaminio i wielkim kanclerzem Regionalnego Wydziału Teologicznego. 24 marca 2006 r. Benedykt XVI wyniósł go do godności kardynalskiej i przydzielił mu rzymską bazylikę tytularną św. Jana Chrzciciela Florentczyków. 27 października 2015 r. złożył rezygnację z urzędu metropolity bolońskiego. Zmarł 6 września 2017 r. w Bolonii.

Kard. Caffarra jest autorem licznych książek i artykułów z dziedziny teologii moralnej fundamentalnej; opracował i opatrzył komentarzem zbiór wszystkich katechez Jana Pawła II poświęconych miłości człowieka, a we współpracy z Uniwersytetem Nawarry wydał 5-tomowy Enchiridion Familiae. Był członkiem honorowym Real Academia de los Doctores di Madrid.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rodzina małżeństwo kardynał teologia moralna Carlo Caffarra Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Enchiridion Familiae
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W