Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


KURIA RZYMSKA - stan aktualny na czerwiec 2007Wszystkie dykasterie Kurii Rzymskiej pomagają Ojcu Świętemu w wypełnianiu jego posługi «utwierdzania braci w wierze» (por. Łk 22, 32). Wszystkie — jak napisał Jan Paweł II w konstytucji apostolskiej «Pastor Bonus» — spełniają swoje zadania «mając na uwadze sprawiedliwość i dobro Kościoła, a w sposób szczególny zbawienie dusz» (por. n. 12).

W numerze 5/1992 zamieściliśmy wykaz dykasterii Kurii Rzymskiej, podając krótkie informacje na temat struktury organizacyjnej i działalności poszczególnych instytucji Stolicy Apostolskiej.

Poniżej zamieszczamy wykaz dykasterii Kurii Rzymskiej (poprzednie wykazy zamieściliśmy w nn. 10/2001, 6/2003 i 7-8/2005), uwzględniający zmiany personalne i strukturalne, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich dwóch lat.SEKRETARIAT STANU

 • Sekretarz Stanu: kard. Tarcisio BERTONE SDB
 • Substytut do spraw ogólnych: abp Leonardo SANDRI
 • Asesor do spraw ogólnych:
  • ks. prał. Gabriele Giordano CACCIA
 • Sekretarz ds. relacji z państwami:
  • abp Dominique MAMBERTI
 • Podsekretarz ds. relacji z państwami:
  • ks. prał. Pietro PAROLIN
 • Delegat ds. nuncjatur: abp Carlo Maria VIGANÒ
 • Nuncjusz do specjalnych poruczeń: abp Paolo SARDI
 • Szef protokołu: ks. prał. Tommaso CAPUTO
 • Sekretarze osobiści Ojca Świętego:
  • ks. prał. Georg GÄNSWEIN,
  • ks. prał. Mieczysław MOKRZYCKI
 • Sekcja polska:
  • ks. prał. Paweł PTASZNIK,
  • ks. prał. Sławomir NASIOROWSKI

KONGREGACJE

Kongregacja Nauki Wiary

 • Prefekt: kard. William Joseph LEVADA
 • Sekretarz: abp Angelo AMATO SDB
 • Podsekretarz: o. Joseph Augustine DI NOIA OP

Kongregacja dla Kościołów Wschodnich

 • Prefekt: kard. Ignace Moussa I DAOUD
 • Sekretarz: abp Antonio Maria VEGLIÒ
 • Podsekretarz: ks. prał. Krzysztof NITKIEWICZ

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

 • Prefekt: kard. Francis ARINZE
 • Sekretarz: abp Albert Malcolm Ranjith
  • PATABENDIGE DON
 • Podsekretarze: ks. prał. Mario MARINI,
  • o. Anthony WARD SM

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych

 • Prefekt: kard. José SARAIVA MARTINS CMF
 • Sekretarz: abp Michele DI RUBERTO
 • Podsekretarz: wakans

Kongregacja ds. Biskupów

 • Prefekt: kard. Giovanni Battista RE
 • Sekretarz: abp Francesco MONTERISI
 • Podsekretarz: ks. prał. Giovanni Maria ROSSI

Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej

 • Przewodniczący: kard. Giovanni Battista RE
 • Wiceprzewodniczący: abp José Octavio RUIZ ARENAS

Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów

 • Prefekt: kard. Ivan DIAS
 • Sekretarz: abp Robert SARAH
 • Sekretarz pomocniczy: abp Henryk HOSER SAC
 • Podsekretarz: o. Massimo CENCI PIME

Najwyższy Komitet Papieskich Dzieł Misyjnych

 • Przewodniczący: kard. Ivan DIAS
 • Wiceprzewodniczący: abp Robert SARAH,
  • abp Henryk HOSER SAC

Kongregacja ds. Duchowieństwa

 • Prefekt: kard. Cláudio HUMMES OFM
 • Sekretarz: abp Mauro PIACENZA
 • Podsekretarz: ks. prał. Giovanni CARRÙ

Międzynarodowa Rada ds. Katechezy

 • Przewodniczący: kard. Cláudio HUMMES OFM
 • Wiceprzewodniczący: abp Mauro PIACENZA

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

 • Prefekt: kard. Franc RODÉ CM
 • Sekretarz: abp Gianfranco Agostino
  • GARDIN OFMConv
 • Podsekretarze: s. Enrica ROSANNA FMA,
  • wakans

Kongregacja Edukacji Katolickiej (Seminariów i Instytucji Naukowych)

 • Prefekt: kard. Zenon GROCHOLEWSKI
 • Sekretarz: wakans
 • Podsekretarz: ks. prał. Angelo Vincenzo ZANI

STAŁE KOMISJE MIĘDZYDYKASTERIALNE

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Kościołów Lokalnych, ich Obsadzania, Tworzenia i Zmian

 • Przewodniczący: kard. Tarcisio BERTONE SDB

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Kościoła w Europie Wschodniej

 • Przewodniczący: kard. Tarcisio BERTONE SDB
 • Sekretarz: abp Dominique MAMBERTI

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Zakonów Pracujących na Misjach

 • Przewodniczący: kard. Ivan DIAS

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Formacji Kandydatów do Kapłaństwa

 • Przewodniczący: kard. Zenon GROCHOLEWSKI

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Równomiernego Rozmieszczenia Kapłanów w Świecie

 • Przewodniczący: kard. Zenon GROCHOLEWSKI

TRYBUNAŁY

Penitencjaria Apostolska

 • Penitencjarz większy: kard. James Francis STAFFORD
 • Regens: bp Gianfranco GIROTTI OFMConv

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej

 • Prefekt: kard. Agostino VALLINI
 • Sekretarz: bp Velasio DE PAOLIS CS

Trybunał Roty Rzymskiej

 • Dziekan: bp Antoni STANKIEWICZ

PAPIESKIE RADY

Papieska Rada ds. Świeckich

 • Przewodniczący: abp Stanisław RYŁKO
 • Sekretarz: bp Josef CLEMENS
 • Podsekretarz: prof. Guzmán CARRIQUIRY

Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan

 • Przewodniczący: kard. Walter KASPER
 • Sekretarz: bp Brian FARRELL LC
 • Podsekretarz: ks. prał. Eleuterio Francesco FORTINO

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem

 • Przewodniczący: kard. Walter KASPER
 • Wiceprzewodniczący: bp Brian FARRELL LC
 • Sekretarz: ks. Norbert HOFMANN SDB

Papieska Rada ds. Rodziny

 • Przewodniczący: kard. Alfonso LÓPEZ TRUJILLO
 • Sekretarz: bp Karl Josef ROMER
 • Podsekretarz: wakans

Papieska Rada «Iustitia et Pax»

 • Przewodniczący: kard. Renato Raffaele MARTINO
 • Sekretarz: bp Giampaolo CREPALDI
 • Podsekretarz: wakans

Papieska Rada «Cor Unum»

 • Przewodniczący: abp Paul Josef CORDES
 • Sekretarz: ks. prał. Karel KASTEEL
 • Podsekretarz: ks. prał. Giovanni Pietro DAL TOSO

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

 • Przewodniczący: kard. Renato Raffaele MARTINO
 • Sekretarz: abp Agostino MARCHETTO
 • Podsekretarz: wakans

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia

 • Przewodniczący: kard. Javier LOZANO BARRAGÁN
 • Sekretarz: bp José Luis REDRADO MARCHITE OH
 • Podsekretarz: o. Felice RUFFINI MI

Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych

 • Przewodniczący: abp Francesco COCCOPALMERIO
 • Wiceprzewodniczący: abp Bruno BERTAGNA
 • Sekretarz: ks. prał. Juan Ignacio ARIETTA OCHOA DE CHINCHETRU
 • Podsekretarz: ks. prał. Bernard A. HEBDA

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego

 • Przewodniczący: kard. Paul POUPARD
 • Sekretarz: abp Pier Luigi CELATA
 • Podsekretarz: ks. prał. Felix Anthony MACHADO

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Muzułmanami

 • Przewodniczący: kard. Paul POUPARD
 • Wiceprzewodniczący: abp Pier Luigi CELATA
 • Sekretarz: ks. prał. Khaled AKASHEH

Papieska Rada ds. Kultury

 • Przewodniczący: kard. Paul POUPARD
 • Sekretarz: o. Bernard ARDURA OPraem
 • Podsekretarz: ks. prał. Melchor José SÁNCHEZ DE TOCA Y ALAMEDA

Rada Koordynacyjna Akademii Papieskich

 • Przewodniczący: kard. Paul POUPARD

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu

 • Przewodniczący: abp John Patrick FOLEY
 • Sekretarz: wakans
 • Podsekretarz: Angelo SCELZO

URZĘDY

Kamera Apostolska

 • Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego:
  • kard. Tarcisio BERTONE SDB
 • Wicekamerling Świętego Kościoła Rzymskiego:
  • abp Paolo SARDI
 • Audytor generalny: abp Bruno BERTAGNA

Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej

 • Przewodniczący: kard. Attilio NICORA
 • Sekretarz: abp Claudio Maria CELLI

Prefektura Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej

 • Przewodniczący: kard. Sergio SEBASTIANI
 • Sekretarz: bp Franco CROCI

Prefektura Domu Papieskiego

 • Prefekt: abp James Michael HARVEY
 • Regens: ks. prał. Paolo DE NICOLÒ
 • Szef protokołu: o. Leonardo SAPIENZA RCI
 • Teolog Domu Papieskiego: o. Wojciech GIERTYCH OP
 • Kaznodzieja Domu Papieskiego: o. Raniero CANTALAMESSA OFMCap

Papieski Urząd ds. Celebracji Liturgicznych

 • Mistrz ceremonii: abp Piero MARINI

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej

 • Dyrektor: ks. Federico LOMBARDI SJ
 • Wicedyrektor: o. Ciro BENEDETTINI CP

Watykański Serwis Informacyjny

 • Dyrektor: Miguel CASTELLVÍ VILLAESCUSA

Centralny Urząd Statystyczny Kościoła

 • Odpowiedzialny: ks. prał. Vittorio FORMENTI

KOMISJE I KOMITETY

Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury

 • Przewodniczący: abp Mauro PIACENZA
 • Wiceprzewodniczący: o. Michael John ZIELINSKI OSBOliv
 • Podsekretarz: ks. prał. José Manuel
  • DEL RÍO CARRASCO

Papieska Komisja Archeologii Sakralnej

 • Przewodniczący: abp Mauro PIACENZA
 • Wiceprzewodniczący: o. Michael John ZIELINSKI OSBOliv
 • Sekretarz: prof. Fabrizio BISCONTI

Papieska Komisja Biblijna

 • Przewodniczący: kard. William Joseph LEVADA
 • Sekretarz: ks. Klemens STOCK SJ

Papieska Komisja «Ecclesia Dei»

 • Przewodniczący: kard. Darío CASTRILLÓN HOYOS
 • Sekretarz: ks. prał. Camille PERL

Międzynarodowa Komisja Teologiczna

 • Przewodniczący: kard. William Joseph LEVADA
 • Sekretarz generalny: ks. Luis F. LADARIA SJ

Papieski Komitet ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych

 • Przewodniczący: kard. Jozef TOMKO
 • Sekretarz: o. Ferdinand PRATZNER SSS

Papieski Komitet Nauk Historycznych

 • Przewodniczący: ks. prał. Walter BRANDMÜLLER
 • Sekretarz: ks. Cosimo SEMERARO SDB

Komisja Dyscyplinarna Kurii Rzymskiej

 • Przewodniczący: kard. Julián HERRANZ

* * *

Papieska Gwardia Szwajcarska

 • Komendant: płk Elmar Theodor MÄDER
 • Zastępca komendanta: ppłk Jean Daniel PITTELOUD

INSTYTUCJE ZWIĄZANE ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ

Tajne Archiwum Watykańskie

 • Archiwista Świętego Kościoła Rzymskiego:
  • kard. Jean-Louis TAURAN
 • Prefekt: o. Sergio PAGANO B
 • Wiceprefekt: wakans

Apostolska Biblioteka Watykańska

 • Bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego:
  • kard. Jean-Louis TAURAN
 • Prefekt: bp Raffaele FARINA SDB
 • Wiceprefekt: Ambrogio M. PIAZZONI

Drukarnia Watykańska

 • Dyrektor generalny: ks. Elio TORRIGIANI SDB

«L'Osservatore Romano»

 • Dyrektor: Mario AGNES
 • Sekretarz redakcji: Gaetano VALLINI
 • Red. wyd. francuskiego: Jean-Michel COULET
 • Red. wyd. angielskiego: ks. Paul S. QUINTER
 • Red. wyd. portugalskiego: ks. Ricardo DIAS NETO
 • Red. wyd. hiszpańskiego: ks. Arturo GUTIÉRREZ GÓMEZ LC
 • Red. wyd. niemieckiego: wakans
 • Red. wyd. polskiego: ks. Czesław DRĄŻEK SJ

Watykańska Księgarnia Wydawnicza

 • Prezes: ks. prał. Giuseppe Antonio SCOTTI
 • Dyrektor: ks. Claudio ROSSINI SDB

Radio Watykańskie

 • Dyrektor generalny: ks. Federico LOMBARDI SJ
 • Dyrektor programów: ks. Andrzej KOPROWSKI SJ
 • Kierownik programu polskiego: ks. Józef POLAK SJ

Watykański Ośrodek Telewizyjny

 • Prezes: Emilio ROSSI
 • Dyrektor generalny: ks. Federico LOMBARDI SJ
 • Sekretarz do spraw administracyjnych:
  • Roberto ROMOLO

Administracja Bazyliki św. Piotra

 • Przewodniczący: abp Angelo COMASTRI
 • Delegat: bp Vittorio LANZANI

Urząd Dobroczynności Apostolskiej

 • Jałmużnik papieski: abp Oscar RIZZATO

Biuro Pracy Stolicy Apostolskiej

 • Przewodniczący: kard. Francesco MARCHISANO
 • Wiceprzewodniczący: abp Giovanni DE ANDREA
 • Dyrektor: GiÒ Maria POLES

Fundusz Opieki Medycznej

 • Przewodniczący: abp Claudio Maria CELLI
 • Dyrektor: prof. Giulio Cesare NICOTRA

Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego

 • Przewodniczący: abp Giovanni LAJOLO

Gubernatorat Państwa Watykańskiego

 • Przewodniczący: abp Giovanni LAJOLO
 • Sekretarz generalny: bp Renato BOCCARDO

Peregrinatio ad Petri Sedem

 • Przewodniczący: abp Francesco GIOIA OFMCap

Instytut Dzieł Religijnych

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: prof. Angelo CALOIA
 • Dyrektor: Lelio SCALETTI

Papieska Akademia Nauk

 • Prezes: prof. Nicola CABIBBO
 • Kanclerz: bp Marcelo SÁNCHEZ SORONDO

Papieska Akademia Nauk Społecznych

 • Prezes: prof. Mary Ann GLENDON
 • Kanclerz: bp Marcelo SÁNCHEZ SORONDO

Papieska Akademia «Pro Vita»

 • Prezes: bp Elio SGRECCIA
 • Wiceprezes: ks. prał. Jean LAFITTE
 • Kanclerz: ks. prał. Ignacio CARRASCO DE PAULA

Papieska Akademia Niepokalanej

 • Przewodniczący: kard. Andrzej Maria DESKUR
 • Wiceprzewodniczący: abp Angelo COMASTRI
 • Drugi wiceprzewodniczący: abp Stanisław NOWAK

Synod Biskupów

 • Sekretarz generalny: abp Nikola ETEROVIĆ
 • Podsekretarz: ks. prał. Fortunato FREZZA

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Radio Watykańskie Kuria Rzymska kongregacja Sekretariat Stanu L'Osservatore Romano Cor Unum Biblioteka Watykańska archiwum watykańskie Papieska Rada trybunał kościelny kongregacje komisja międzydykasterialna Papieska Akademia rady papieskie komisje papieskie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W