Zakony męskie w Polsce

Podstawowe dane adresowe i dotyczące zgromadzeń zakonnych męskich w Polsce

Albertyni - Alb.

Zgromadzenie Braci Albertynów III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujacych Ubogim
Congregatio Fratrum III Ordinis Sancti Francisci Pauperibus Servaniium

ul. Krakowska 43
31-066 Kraków
tel./fax: (012) 429 56 64
E-mail: domgeneralny_alb@zakon.opoka.org.pl

Augustianie - OSA

Zakon św. Augustyna
Ordo Fratrum S. Augustini

ul. Augustiańska 7
31-064 Kraków
tel. (0-12) 430-62-42
e-mail: augustianie@augustianie.pl

Barnabici - B

Zgromadzenie Księży św. Pawła - Barnabitów
Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli - Barnabitarum

ul. Smoluchowskiego 1
Skr. poczt. 996
02-679 Warszawa
tel. (0-22) 543.20.01, 543.24.02
fax (0-22) 682-85-56

Bazylianie - OSBM (obrządku bizantyjsko-ukraińskiego)

Zakon Ojców Bazylianów św. Jozafata
Ordo Basilianus S. Iosaphat

ul. Miodowa 16
00-246 Warszawa
tel. (0-22) 831-17-18
fax (0-22) 831-17 59

Benedyktyni - OSB

Zakon św. Benedykta
Ordo S. Benedicti - Congregatio ad Annuntiatione BMV

a. Opactwo św. Piotra i Pawła w Tyńcu: Opat - o. Adam Kozłowski OSB
ul. Benedyktyńska 37
30-375 Kraków-Tyniec
tel. (0-12) 688.52.00; 688.52.02 (Opat)
fax (0-12) 688.52.01
b. Przeorat Narodzenia NMP w Lubiniu:
ul. Mickiewicza 6
64-007 Lubiń k. Kościana
tel. (0-65) 517.72.22
fax. (0-65) 517-74-44

Ojcowie Biali - MAfr.

Zgromadzenie Misjonarzy Afryki - Ojcowie Biali
Missionarii Africae - Patres Albi
www.ojcowie.biali.opoka.org.pl
www.ojcowiebiali.org/


ul. Ziemska 37
Natalin
21-002 JASTKÓW
tel. (081) 746.79.85; fax (081) 746 79 95
ojcowie.biali@kuria.lublin.pl

Bonifratrzy - OH

Zakon Szpitalny św. Jana Bożego
Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo

a. Prowincja Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ul. Sapieżyńska 3
00-215 Warszawa
tel. (0-22) 635.32.17, sekr. 635.95.68
b. Prowincja śląska pw. św.św. Jadwigi i Karola Boromeusza
ul. Traugutta 57
50-417 Wrocław
tel. (0-71 ) 344.84.74
fax (0-71 ) 341.95.85

Chrystusowcy - SChr.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Societas Christi pro Emigrantibus Poloniae

ul. Panny Marii 4
Skr. poczt. 23
61-120 Poznań
tel. (0-61 ) 855-10-34,
fax (0-61 ) 852-43-83

Cystersi - OCist.

Zakon Ojców Cystersów
Ordo Cisterciensis - Congregatio Cisterciensis BMV Reginae Mundi

Opat prezes polskiej kongregacji:
ul. Klasztorna 11
31-979 Kraków-Mogiła
tel. (0-12) 644.23.31; 644.69.92
fax (0-12) 644.10.45

Opactwa i inne domy:
a.
ul. Polanki 137
80-322 Gdańsk-Oliwa
tel. (0-58) 52-11-54
b.
57-210 Henryków k. Ząbkowic Ślaskich
tel. 69
c.
ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
tel. (0.41) 386.23.08
d.
ul. Klasztorna 11
31-979 Kraków-Mogiła
tel. (0-12) 644.23.31; 644.69.92
fax (0-12) 44-10-45
e.
58-405 Krzeszów 287 k. Kamiennej Góry
tel. 25
f.
ul. Opacka 13
97 330 Sulejów
tel. (0-41 ) 16-25-84
g.
34-623 Szczyrzyc 1
tel. (0.18) 332.00.04
h.
ul. Kościelna 14
27-215 Wąchock
tel. (0.41) 275.02.39

Doloryści - CFD

Zgromadzenie Synów Matki Boskiej Bolesnej
Congregatio Filiorum Matris Dei Dolorosae

Al.Przyszłości 8
05-420 Józefów k/Otwocka
tel. (022) 789.29.10
email: bracia.dolorysci@op.pl
www: www.dolorysci.opoka.org.pl

Dominikanie - OP

Zakon Braci Kaznodziejów
Ordo Fratrum Praedicatorum

ul. Freta 10
00-227 Warszawa
tel. (0-22) 831-48-31; 635-47-00
fax (0-22) 635-74-39

Filipini - COr.

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri
Confoederatio Oratorii S. Philippi Nerii

Głogówko - Święta Góra
63-800 Gostyń Poznański
tel. (0-65) 572-00-14; 572-08-55
fax (0-65) 572-00-14

Franciszkanie - OFM

Zakon Braci Mniejszych
Ordo Fratrum Minorum

a. Prowincja Wniebowzięcia NMP
- www -
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice-Panewniki
tel. (0-32) 252.68.70; 252.69.37
fax (0-32) 252-53-51

b. Prowincja MB Anielskiej.
- www -
ul. Reformacka 4
31-012 Kraków
tel. (0-12) 422.06.23; 423.04.17
fax (0-12) 423-04-95

c. Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP.
- www -
ul. Bernardyńska 2
31-069 Kraków
tel. (0-12) 429.63.17
fax (0-12) 422.72.76

d. Prowincja św. Franciszka z Asyżu.
- www -
ul. Garbary 22
61-867 Poznań
tel. (0-61 ) 851.26.50,
fax (0-61 ) 851.26.60

e. Prowincja św. Jadwigi.
- www -
Aleja J. Kasprowicza 26
51-161 Wrocław 8
tel. (071) 327.35.50
fax (071) 327.35.55
www.franciszkanie.com
e-mail prowincjałatu: prowincjal@franciszkanie.com

Franciszkanie Konwentualni- OFMConv.

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych
Ordo Fratrum Minorum Conventualium

- Główna strona www zakonu w Polsce -

a. Prowincja pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego z siedzibą w Gdańsku.
ul. Św. Trójcy 4
80-822 Gdańsk
tel. (0-58) 301-85-25
fax (0-58) 301-07-52
E-mail prowincjałatu

b. Prowincja pw. św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię z siedzibą w Krakowie.
ul. Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków
tel. 12/ 428.62.80
fax: 12/ 42 86 295
e-mail: OFMConv.Krakow@franciszkanie.pl
www.franciszkanie.pl

c. Prowincja pw. Matki Bożej Niepokalanej z siedzibą w Warszawie.
ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (0-22) 831.71.98831-43-16; 635-09-15
fax (0-22) 635.09.15
E-mail prowincjałatu

Jezuici - SI (lub SJ)

Towarzystwo Jezusowe
Societas Iesu

a. Prowincja Polski południowej (PME).
- www -
Mały Rynek 8
31-041 Kraków
tel. (0-12) 428.15.00
fax (0-12) 423.03.12

email: Prowincjał
b. Prowincja Polski północnej (PMA).
- www -
ul. Ludwika Narbutta 21
02-536 Warszawa
tel. (0-22) 848.22.23; 542.10.00
fax (0-22) 848.15.99

Oblaci św. Józefa - OSI

Zgromadzenie Oblatów św. Józefa
Congregatio Oblatorum S. Joseph

ul. Radzymińska 306
03-694 Warszawa
tel. (0-22) 679.10.61; 679.78.60
fax (0-22) 679.14.84

Kameduli - ECMC

Zakon Eremitów Kamedulskich Kongregacji Góry Koronnej
Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae

Pustelnie w Polsce:
a.
Aleja Konarowa 1/16
30-248 Kraków-Bielany
tel. (0-12) 429.81.80
www.kameduli.pl
b.
Bieniszew
62-530 Kazimierz Biskupi
tel. (0-63) 41-15-00
- strona www -

Kamilianie - MI

Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym
Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis

ul. Bytomska 22
42-606 Tarnowskie Góry
tel. (0-32) 285.76.96
fax (0-32) 392.20.50
www.kamilianie.eu

Kanonicy Regularni - CRL

Zgromadzenie Księży Kanoników Regularnych Laterańskich
Congregatio Sanctissimi Salvatoris Cannonicorum Regularis Lateranensis

ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków
tel. (0-12) 430.60.07
e-mail: wizytator@kanonicy.pl

Kapucyni - OFMCap.

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

a. Prowincja krakowska
- www -
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków
tel. (0-12) 623.82.60
fax (0-12) 623.60.00
e-mail
b. Prowincja warszawska
- www -
ul. Kapucyńska 4
00-245 Warszawa
tel. (0-22) 831.28.68 – Prow., 831.31.09; 635.74.25 – Kl.
fax (0-22) 635.74.94
e-mail
www.ofmcap.pl

Kapucyni Tercjarze


ul.Jaworowskiego 12
20-612 LUBLIN
tel. /0.81/ 5382567

Karmelici - OC

Zakon Braci Najśw. Maryi Panny z Góry Karmelu
Ordo Fratrum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

- www -
ul. Karmelicka 19
31-131 Kraków
tel. (0-12) 632.67.52; 632.11.73
fax (0-12) 632.69.70

Karmelici Bosi - OCD

Zakon Braci Bosych Najśw. Maryi Panny z Góry Karmelu
Ordo Fratrum Discalceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

a. Prowincja krakowska pw. Ducha Świętego
- www -
ul. Z. Glogera 5
31-222 Kraków
tel. (0-12) 416.85.41
fax (0-12) 416.85.42
e-mail: kuria@karmel.pl

b. Prowincja warszawska pw. Trójcy Świętej
- www -
ul. Racławicka 31
02-601 Warszawa
tel. (0-22) 646-47-38
fax (0-22) 844.18.12

Misjonarze Klaretyni - CMF

Zgromadzenie Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy
Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis

ul. Poborzańska 7
03-368 Warszawa
www.klaretyni.pl
tel. (0-22) 614-40-00
fax (0-22) 675-90-26
e-mail: kuria@klaretyni.pl

Misjonarze Kombonianie - MCCJ

Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego
Missionarii Comboniani Cordis Iesu
www

ul. Łączna 14
03-113 Warszawa 91
tel. (0-22) 676.56.28
fax (0-22) 676.56.01

Mali Bracia

Instytut Małych Braci Jezusa
Institutum Parvulorum Fratrum Iesu

Truskaw Sory 243 A
05-080 Izabelin

Marianie - MIC

Zgromadzenie Księży Marianów pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny
Congregatio Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae

ul. Św. Bonifacego 9
02-754 Warszawa-Stegny
tel. (0-22) 642.29.00
fax (0-22) 651.90.30

Marianiści - SM

Towarzystwo Maryi (Marianiści)
Societatis Mariae (Marianistarum)

ul.Siemiradzkiego 24
05-820 PIASTÓW
tel. /022/ 723.59.12

e-mail: chaminade@post.pl
www

Michalici - CSMA

Zgromadzenie św. Michała Archanioła
Congregatio Sancti Michaelis Archangeli

ul. J. Piłsudskiego 248/252
05-261 Marki-Struga k. Warszawy
tel. (0-22) 781-14-90; 781-28-36
fax (0-22) 781-14-90; 781-28-36

Misjonarze - CM

Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
Congregatio Missionis

ul. Stradomska 4
31-058 Kraków
tel. (0-12) 429.23.84
fax (0-12) fax: 422-89-49

Misjonarze Ducha Św. - CSSp.

Zgromadzenie Ducha Świętego pod opieka Niepokalanego Serca Maryi
Congregatio S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae

Al. Jana Pawła II (d. Kujawska) 117
Skr. poczt. 77
85-152 Bydgoszcz 43
tel. (0-52) 371.13.38
fax (0-52) 345.18.71
E-mail: poslaniec@cssppol@lo.pl
www.duchacze.lo.pl

Misjonarze Krwi Chrystusa - CPPS

Zgromadzenie Misjonarzy Przenajdroższej Krwi Chrystusa
Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis

- www - ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18 42-221 Częstochowa tel. (034) 366.54.78; 362.08.00 /dom/

E-mail: kuria@cpps.pl

Misjonarze z Mariannhill


ul.Legionów 2
41-250 CZELADŹ
tel. /0.32/ 265.87.22
fax /0.32/ 265.87.23
e-mail: mariann.hill@grot.com.pl

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej- OMI

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi
Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae

ul. Ostatnia 14
60-102 Poznań
tel. (0-61 ) 830.76.34; 830.65.17
fax (0-61 ) 830-55-13
Aktualizowane na bieżąco dane teleadresowe Zgromadzenia

Misjonarze św. Rodziny - MSF

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętej Rodziny
Congregatio Missionariorum a Sacra Familia

ul. Małoszyńska 27
60-176 Poznań
tel. (0-61) 868.99.81
fax (0-61 ) 865-57-26

BB.Montfort Św. Gabriela
ul.Noskowskiego 13
41-200 CZĘSTOCHOWA
tel. /0.34/ 367.16.24
fax /0.34/ 367.12.34
e-mail: braciagabrielisci@poczta.onet.pl

Orioniści - FDP

Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
Parvum Opus Divinae Providentiae

ul. Lindleya 12
00-005 Warszawa
tel. (0-22) 622-56-78
fax (0-22) 622.56.78

Pallotyni - SAC

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
Societas Apostolatus Catholici

a. Prowincja Zwiastowania Pańskiego
Zarząd Prowincjalny
- www -
- www(2) -
ul. Przybyszewskiego 30
Skr. poczt. 41
60-959 Poznań
tel. (0-61 ) 867-52-33
fax (0-61 ) 867-52-37

b. Prowincja Chrystusa Króla
Zarząd Prowincjalny
- www -
ul. Skaryszewska 12
Skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
tel. (0-22) 818.27.51; 818.27.14; 818.27.71
fax (0-22) 818.84.97
tlx 817957 palot pl

Pasjoniści - CP

Zgromadzenie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa
Congregatio Passionis Iesu Christi

ul. Zamieniecka 21
04-178 Warszawa
tel. (0-22) 610.79.51
fax 870.52.84
www

Paulini - OSPPE

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika
Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae

- www -
Jasna Góra
ul. O. Augustyna Kordeckiego 2
42-225 CZĘSTOCHOWA 25
tel. (34) 377.75.51 – O.Gen., Centrala - Furta: (34) 3-777-777

Pauliści - SSP

Towarzystwo świętego Pawła Apostoła
Societas a Sancto Paulo Apostolo

- www -
ul.Św.Pawła 13/15
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. (0-34) 362-04-52
fax (0-34) 366.65.39

Pijarzy - SP

Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

- www -
ul. Pijarska 2
31-015 Kraków
tel. (0-12) 422-17-24 - Kuria, 422.22.55 - Centrala
fax (0-12) 421-98-95
E-mail: kuria@pijarzy.pl
www.pijarzy.pl

Bracia Pocieszyciele - CCG

Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani
Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemani

ul. Strzelecka 7
87-800 Włocławek-Michelin
tel. (0-54) 235.59.90, 235.45.03

Redemptoryści - CSSR

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Congregatio Sanctissimi Redemptoris

Zarząd Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najśw. Odkupiciela

ul. Piesza 1
00-230 Warszawa
tel. (22) 569.63.80; 569.63.81, 636.95.54; 832.61.20 – sekr.
fax. (22) 832-61-21

Rogacjoniści - RCI

Zgromadzenie Rogacjonistów Najśw. Serca Jezusowego
Congregatio Rogationistarum a Corde Iesu

ul. Stroma 30
01-100 Warszawa
tel. (0-22) 836.80.00
fax (0-22) 837.12.72

Saletyni - MS

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Matki Boskiej z La Salette
Missionarii Dominae Nostrae a La Salette

ul. Bratnia 5
02-469 Warszawa 97
tel. (0-22) 863.72.43
fax (0-22) 863.47.65
www.saletyni.pl

Salezjanie - SDB

Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego
Societas S. Francisci Salessi

a. Inspektoria św. Jacka
ul.Bałuckiego 8
30-318 Kraków
tel. (0-12) 266.40.00; 266.18.11
fax (0-12) 269.02.84
www.salezjanie.pl

b. Inspektoria św. Wojciecha
ul. św. Jana Bosko 1
Skr. pocz. 419
64-920 Piła
tel. (0-67) 352.27.20; Ks.Insp.352.27.33
fax (0-67) 351.67.73

c. Inspektoria św. Stanisława Kostki
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
tel. 518.62.00 – Insp., 818.65.51 – Centrala
fax 518.62.01
e-mail: wawa@salezjanie.pl

d. Inspektoria św. Jana Bosko
Plac Grunwaldzki 3
50-377 Wrocław
tel. (0-71) 335.86.00; 335.86.01
fax (0-71) 328.26.17

Salwatorianie - SDS

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Societas Divini Salvatoris

ul. Św.Jacka 16
30-364 Kraków
tel. (0-12) 254.60.00
fax 0-12) 254.60.01

Sercanie - SCI

Zgromadzenie Księży Najśw. Serca Jezusowego
Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu

- www -
ul. Łowicka 46
02-531 Warszawa
tel. (0-22) 849.43.51; 849.55.61
fax (0-22) 849-43-53
E-mail Kurii Prowincjalnej
Zakony męskie w Polsce  Dodatkowe informacje o Zakonie

Ojcowie Najświętszych Serc - SSCC (Sercanie Biali)

Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza
Congregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis perpetuae Ss. Sacramenti altaris


ul.Rolnicza 219, skr. 13
05-092 Łomianki
tel. (22) 49-765-43
fax (22) 49-975-86
www.sscc.pl

Bracia Serca Jezusowego - CFCI

Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego
Congregatio Fratrum Cordis Iesu

ul. Wysoka 2
62-040 Puszczykowo k. Poznania
tel. (0-61) 813-31-44 lub 813-34-47, lub 813-32-35
fax. (0-61) 813-33-76

Słudzy Maryi (niehabitowi)

Zgromadzenie Braci Sług Najświętszej Maryi Panny
Congregatio Servorum Beatae Mariae Virginis

ul. Bielińskiego 26
26-420 Nowe Miasto n. Pilica
tel. (0-22) 75-10-11 w. 59

Somaskowie - CRS (Ojcowie somascy)

Zgromadzenie Kleryków Regularnych Somasków
Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi

ul. Nowatorska 96
87-100 Toruń
tel/fax: /56/ 659.04.63
www.somascy.pl

Stowarzyszenie Misji - SMA

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
Societas Missionarium ad Afros

Borzęcin Duży 826
05-083 Zaborów k. Warszawy
tel./fax (0-22) 752 08 88

Synowie Maryi - FSMI

Zgromadzenie Synów Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (SNMN)
Congregatio Filiorum S. Mariae Immaculatae

Brzozówka 171
33-140 Lisia Góra
tel. (0-14) 678.47.70, fax 678.52.61
- www.snmn.pl -, - www.frassinetti.pl -, - www.ducinaltum.opoka.org -

Instytut Szensztacki - ISCH

Instytut Ojców Szensztackich
Schönstatt Patres

ul. Nowowiejska 12
05-410 Józefów 3 k. Warszawy
tel. (0-22) 789.55.60
fax (0-22) 789.21.83
www.szensztat.pl

Bracia Szkolni - FSC

Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich
Institutum Fratrum Scholarum Christianarum

Kopiec 26
42-125 Kamyk
tel. (0-34) 319.70.69; 361.35.05
fax (0-34) 318.40.70
www.braciaszkolni.pl

Trynitarze - OSST

Zakon Najświętszej Trójcy
Ordo Sanctissimae Trinitatis

ul.Łanowa 1
30-725 Kraków
tel. /0.12/ 653.21.93; 650.50.20
fax /0.12/ 653.21.95
www.trynitarze.ceti.pl

Werbiści - SVD

Zgromadzenie Słowa Bożego
Societas Verbi Divini

ul.Ostrobramska 90
04-118 Warszawa
tel. /22/ 516.96.80
fax /22/ 610.23.87
www.werbisci.pl

Zmartwychwstańcy - CR

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa
Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi

ul. ks. Stefana Pawlickiego 1
30-320 Kraków
tel. (0-12) 267.05.79; 267.18.00
fax (0-12) 267.29.66
www.xcr.pl

Ostatnia aktualizacja: MG 08.03.2015

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama