Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


bp Andrzej F. Dziuba

DAR CHLEBA


Jezus współczuje znużonym ludziom, którzy podążają za nim spragnieni prawdy i miłości. Mówi do uczniów: Wy dajcie im jeść! (Mt 14, 16). Uczniowie nie staną się ubożsi przez to, że będą hojnie i wielkodusznie dawać z tego, co sami darmo otrzymali: chleb dla ciała, chleb słowa Bożego i łaskę sakramentów. Dlatego Kościół zawsze łączy ewangelizację z autentyczną troską o ubogich i potrzebujących. Ta troska to widzialny i żywy znak prawdy, że Bóg jest miłością.

W liście do Rzymian, którego fragment dzisiaj czytamy, św. Paweł, wykorzystując symbolikę sądu wykazuje nam, że nie możemy być skazani na śmierć, czyli potępieni, jeżeli kochamy tego, który nas pierwszy bezgranicznie umiłował. Chrystus nie wystąpi przeciwko dzieciom Bożym, bo On właśnie umarł za nas i zmartwychwstał, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Jeśli dziś odnosimy zwycięstwo nad własną słabością, to tylko mocą tej łaski odkupienia, dzięki której nawet w najbardziej bolesnych doświadczeniach życia utwierdzamy się w miłości Boga i bliźnich.

Bóg w Nowym Przymierzu daje nam nieustannie swojego Syna w Eucharystii, toteż nikt i nic nie może stanąć między nami a bezgraniczną miłością Bożą okazaną nam w sposób widzialny przez Chrystusa. Jezus lituje się nad nami i zawsze wychodzi naprzeciw naszym potrzebom. Wystarczy, że zwrócimy się do Niego z prośbą o pomoc — On jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają (Ps 145, 18).

"Jezus odmówił błogosławieństwo
i połamawszy chleby,
dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom"
(Mt 14, 19)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 38 • ROK A (zielony) 3 sierpnia 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze i modlitwa wiernych: ks. Andrzej Draguła. Tekst Jana Pawła II Š Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 — G. Trevisan. Nihil obstat: ks. Roman MleczkoSSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 22.02.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa miłosierdzie chleb grzesznik sąd rozmnożenie pragnienie prawdy miłość uprzedzająca
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W