Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


o. Jarosław Krawiec — dominikanin

WIARA
OTWIERA
BRAMY KRÓLESTWA


Bardzo dobrze pamiętamy słowa Jezusa, że nierządnice i celnicy będą w raju przed nami. Zbytnio nas one nie szokują, a już na pewno nie gorszą tak, jak musiały gorszyć sprawiedliwych i pobożnych żydów, arcykapłanów i starszych ludu. Gdybyśmy jednak w miejsce „jawnogrzesznic i celników” wstawili naszych osobistych wrogów albo ludzi, których z różnych powodów nie lubimy, to być może nasze zachowanie byłoby podobne do reakcji faryzeuszy. Jak to? On lub ona przede mną?

Kto nie potrafi dostrzec, że jest człowiekiem grzesznym, niezasługującym na niebo, nie będzie też w stanie przyjąć łaski miłosierdzia. Jezus nikogo nie odsyła od bram nieba. Daje jedynie pierwszeństwo tym, którzy nawracając się, nie kryją, że są grzesznikami.

Na naszą grzeszność możemy patrzeć dwojako: bezbożnie i z wiarą. Bezbożnie, czyli zapominając o Bogu, którego miłosierdzie jest większe niż każdy, nawet najgorszy, najbardziej krępujący i zawstydzający nas grzech lub — z wiarą, która pozwala dostrzec w bolesnym doświadczeniu własnej słabości nieogarnioną łaskawość Boga. Mój grzech nie sprawia, że Chrystus ode mnie odchodzi, wycofuje się zatrwożony moją niegodziwością. To ja, grzesznik, odwracam się od Niego i próbuję iść swoją własną drogą. Jednak nawet wtedy Chrystus nie odstępuje mnie ani na krok, bo przecież sam zapewniał, że nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników, że nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza.

„Celnicy i nierządnice wchodzą
przed wami do królestwa niebieskiego”
(Mt 21, 31)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 47 • ROK A (zielony) 28 września 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze i modlitwa wiernych: ks. Andrzej Draguła. Tekst Jana Pawła II Š Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 — G. Trevisan. Nihil obstat: ks. Roman MleczkoSSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 22.02.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
de("/home/httpd/html/php/stopka.inc"); ?>
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nawrócenie wiara grzesznik grzesznicy bramy Królestwa nierządnice celnicy łaska miłosierdzia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W