reklama

Dzieła ukazujące Ojca

Homilia na 5 Niedzielę Wielkanocną roku A

Dzieła ukazujące Ojca

ks. Leonard Ostrowski

DZIEŁA UKAZUJĄCE OJCA

"Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie"

(J 14, 11)

Głównym celem przyjścia Zbawiciela na świat było zbawienie człowieka. Nie były Mu jednak obojętne i zwykłe ludzkie sprawy. Ewangelie ukazują nam Jezusa, który pochyla się nad człowiekiem cierpiącym, przywraca zdrowie chorym, uwalnia od złych duchów, a nawet wskrzesza umarłych, współczując zasmuconym po stracie ukochanej osoby.

Także Kościół obejmuje swoją troską nie tylko sprawy dotyczące zbawienia człowieka, ale poprzez działalność charytatywną przychodzi z pomocą ludziom również w wielorakich potrzebach materialnych. O takiej działalności Kościoła jest mowa w dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Za radą Apostołów został utworzony pierwszy zespół charytatywny, do którego wezwano ludzi cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości (Dz 6, 3). Zostali oni przedstawieni Apostołom i otrzymali od nich błogosławieństwo.

Nasze dobre uczynki mają duże znaczenie u Boga, bo, jak wyraził się św. Piotr, Są to duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa (1 P 2, 5). Razem z Jezusem Chrystusem wielbimy więc Boga, składając Mu ofiary jako Jego kapłani. Kapłani? Tak, bo jesteśmy zjednoczeni z JezusemKapłanem i wspólnie z Nim uczestniczymy w tak zwanym kapłaństwie powszechnym. Nie dziwmy się więc, że my, chrześcijanie, zostaliśmy nazwani wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym (1 P 2, 9).

opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.DZIEŃ PAŃSKI - Biuletyn liturgiczny nr 20 - ROK A (biały) 13 kwietnia 2008 - ISSN 1506-7262 - Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze i modlitwa wiernych: ks. Stefan Szymik MSF. Tekst Jana Pawła II: Š Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 - G. Trevisan. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 08.12.2007 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa ul. Św. Pawła 13/15 - tel. 034.362.06.89 - fax 034.362.09.89 - www.edycja.pl - e-mail: dzien_panski@paulus.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama