Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Zdzisław Wietrzak SJ

JEZUS ŻYJE

Homilie niedzielne i świąteczne - Rok A

NIHIL OBSTAT. Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, ks. Adam Żak SJ, prowincjał. Kraków, 14 V 2001 r., l.dz. 92/01.

6. NIEDZIELA ZWYKŁA

Syr 15, 15-20:1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków...
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj"... A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi... Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój..., idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj...
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż!". A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je... A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo...
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał... A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie... Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie".

WPROWADZENIE

Już trzecią niedzielę słyszymy, jak Jezus głosi Kazanie na górze. Dzisiaj - nadaje nową treść Mojżeszowym przykazaniom. Jezus mówi tak: daruj winę bliźniemu, przeproś go za żale do ciebie, patrz czysto na kobietę, bądź prawdomówna.

I cóż mam ci, Panie, powiedzieć?

Przebacz mi mój gniew, przebacz moje żale.
Przebacz mi moją pożądliwość, moje brudne myśli.
Przebacz mi moją nieszczerość względem drugiej osoby...

HOMILIA

Słyszeliście... A Ja wam powiadam.

Dla Żyda najwyższym autorytetem był Mojżesz. Mojżesz na Synaju rozmawiający z Bogiem i otrzymujący od Niego przykazania.

A dla nas kto jest autorytetem? Dla dziecka autorytetem są rodzice, dla starszego ucznia - kolega, dla dorastającej dziewczyny - opinia ulubionego tygodnika, dla dorosłych - kto? Dorośli często mówią: a w telewizji mówili.

A Jezus? Czy dziś możemy powołać się na Jezusa? A papież? A Kościół? No cóż... Niepraktykujący nie przejmują się ewangelią czy głosem duchownych.

„Słyszeliście..."

Ileż się słyszy opinii sprzecznych z Ewangelią, z Dekalogiem.

Odnośnie: Nie zabijaj!

- Po co ma się męczyć? Wyjściem jest eutanazja.

- Ja się nie czuję winna. Za co mam przepraszać?

- Przebaczenie rozbraja wroga. Niech się mnie boją!

Odnośnie: Nie cudzołóż!

- Takie osobiste doświadczenie:

Kiedyś w klasie pierwszej liceum dałem pracę do domu, by napisać komentarz do słów: „Jeśli prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je" - oczywiście rozumiejąc je jako przenośnię, ale przenośnię zobowiązującą. U niektórych napotkałem na opór, na żal, że im coś odebrałem.

- Przecież tygodniki młodzieżowe są bardzo liberalne, na wiele rzeczy powszechnie pozwalają.

- To dobre dla mnichów, dla zakonnic, a nie dla młodych.

- Przecież wszyscy tak robią.

Odnośnie: Nie mów fałszywego świadectwa...

- Liczy się skuteczność wobec przeciwnika. Trzeba się odgryźć.

„A Ja wam powiadam".

Jak dla Żydów autorytetem był Mojżesz, tak dla wiernych uczniów Jezusa autorytetem jest Jezus, ale dzięki mocy Ducha Świętego. Powiedział Pan: „Beze Mnie nic uczynić nie możecie", czyli: „Wszystko mogę w tym, Który mnie umacnia".

Z Jego pomocą przeproszę, jeśli ktoś do mnie czuje żal. Mądrzejszy pierwszy wyciąga rękę. Miłość rozbraja nienawiść. Często też nieświadomie ranimy kogoś, jak zresztą inni nieświadomie często nas ranią. Wybaczajmy sobie. Będzie więcej słońca w nas i dokoła nas.

Seks... Seks jest darem Bożym i nie możemy od niego uciec. On jest w nas i w innych. Trochę trzeba uważać, ale więcej trzymać z Niepokalaną Matką jako najlepszą ochroną czystości serca. Patrzmy na dziewczyny jako na cząstkę Maryi. Rozbudzajmy piękno ich serca życzliwego dla drugich. One też niech działają uspokajająco na chłopaków, bo inaczej same będą zbierać kwaśne owoce grania na niskich instynktach. Jezus jest radykalny, bo zna słabości nasze, dlatego ucina u źródła nieopanowanie.

Odnośnie przysięgi, wystarczy wzajemne zaufanie, bo ono buduje więź. Przysięga jest podejrzana, budzi nieufność. Na Zachodzie, a szczególnie w USA, ludzie sobie wzajemnie ufają. Komunizm zepsuł dobre obyczaje i długo je trzeba będzie naprawiać.

Zakończenie

Dekalog był dany w Starym Testamencie.

Swoim uczniom Jezus dał błogosławieństwa, zobowiązał do czegoś więcej oprócz Dekalogu. Kazanie na górze to są normalne reguły dla wszystkich uczniów Jezusa. Normalne, nie heroiczne. Ale możliwe do przestrzegania za łaską Bożą.

„Przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się podoba, to będzie ci dane" - mówi mędrzec Syrach.

Dotknij, Panie, moich oczu, by patrzyły czysto.

Dotknij, Panie, moich warg, by mówiły czysto.

Dotknij, Panie, mego serca, by kochało czysto. Amen.

PRZED ROZESŁANIEM

Uczniów Jezusa ma wyróżniać życie według ośmiu błogosławieństw. Jest to możliwe jedynie dzięki oświeceniu Ducha Świętego, gdyż jest to zmiana wartościowania życia.

Dotknij, Panie, moich oczu, by patrzyły czysto.

Dotknij, Panie, moich warg, by mówiły łagodnie.

Dotknij, Panie, mego serca, by umiało przebaczać i prosić o przebaczenie.

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: permisywizm eutanazja moralność wierność grzech seks przykazania przebaczenie cudzołóstwo błogosławieństwa radykalizm ewangeliczny

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W