Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Zdzisław Wietrzak SJ

JEZUS ŻYJE

Homilie niedzielne i świąteczne - Rok A

NIHIL OBSTAT. Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, ks. Adam Żak SJ, prowincjał. Kraków, 14 V 2001 r., l.dz. 92/01.
WSTĘP

Tytuł niniejszego zbioru homilii: „Jezus żyje", nasunęły słowa Chrystusa: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20). Także soborowa Konstytucja o Liturgii jest tutaj inspiracją. Czytamy w niej: „Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych" (nr 7).

Eucharystia ze swą liturgią Słowa jest przecież szczytem działalności Kościoła i zarazem źródłem jego mocy. Jest tak dlatego, że sam Chrystus przewodniczy jej w osobie kapłana. Pozostaje mu tylko szczerze użyczać ust i serca Chrystusowi, by słowo głoszone było żywe. I wtedy - sam Jezus żyje.

W ważnej posłudze kaznodziejskiej ogromna rola przypada Duchowi Świętemu. Przecież to On, Dawca darów mnogich, chce być natchnieniem słowa Bożego, a wzywany na pomoc będzie z nią śpieszył.

Te kartki z kolei chcą służyć skromną pomocą moim współbraciom w kapłaństwie, zespołom oazowym i liturgicznym oraz wszystkim tym, którzy chcą lepiej przeżyć słowo Boże niedzielne i świąteczne.

Jezus żyje. Jezus jest Panem. Jezu, ufam Tobie.SPIS TREŚCI (strony w wyd. papierowym)
Adwent i okres Bożego Narodzenia
1. Niedziela Adwentu 9
2. Niedziela Adwentu 13
3. Niedziela Adwentu 17
4. Niedziela Adwentu 21

Narodzenie Pańskie

 
Msza w nocy 25
Msza o świcie 29
26 grudnia - Św. Szczepana 32
Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego - Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 36
1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 41
2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim 44
6 stycznia - Objawienie Pańskie 48
Niedziela po 6 stycznia - Chrzest Pański 52
Czas zwykły
 
2. Niedziela zwykła 59
3. Niedziela zwykła 63
4. Niedziela zwykła 67
5. Niedziela zwykła 71
6. Niedziela zwykła 76
7. Niedziela zwykła 80
8. Niedziela zwykła 84
9. Niedziela zwykła 88
Wielki Post i okres wielkanocny
 
Środa Popielcowa 95
1. Niedziela Wielkiego Postu 99
2. Niedziela Wielkiego Postu 104
3. Niedziela Wielkiego Postu 109
4. Niedziela Wielkiego Postu 113
5. Niedziela Wielkiego Postu 117
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 122
Wielki Czwartek 125
Wielki Piątek Męki Pańskiej 129
Wigilia Paschalna w Wielką Noc 132
Niedziela Wielkanocna - Zmartwychwstanie Pańskie 135
Poniedziałek Wielkanocny 139
2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego 142
3. Niedziela Wielkanocna 148
4. Niedziela Wielkanocna 151
5. Niedziela Wielkanocna 155
6. Niedziela Wielkanocna 159
Wniebowstąpienie Pańskie 164
7. Niedziela Wielkanocna 168
Niedziela Zesłania Ducha Świętego 172
Czas zwykły
 
10. Niedziela zwykła 179
11. Niedziela zwykła 183
12. Niedziela zwykła 187
13. Niedziela zwykła 190
14. Niedziela zwykła 194
15. Niedziela zwykła 197
16. Niedziela zwykła 201
17. Niedziela zwykła 205
18. Niedziela zwykła 209
19. Niedziela zwykła 213
20. Niedziela zwykła 217
21. Niedziela zwykła 221
22. Niedziela zwykła 226
23. Niedziela zwykła 230
24. Niedziela zwykła 234
25. Niedziela zwykła 238
26. Niedziela zwykła 242
27. Niedziela zwykła 246
28. Niedziela zwykła 250
29. Niedziela zwykła 254
30. Niedziela zwykła 258
31. Niedziela zwykła 262
32. Niedziela zwykła 266
33. Niedziela zwykła 270
Ostatnia niedziela zwykła - Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 274
Uroczystości i święta
 
8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP 281
2 lutego - Ofiarowanie Pańskie 286
19 marca - Św. Józefa, Oblubieńca NMP 290
25 marca - Zwiastowanie Pańskie 295
3 maja - Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski 299
Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego - Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła 304
1. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Najświętszej Trójcy 308
Czwartek po uroczystości Najśw. Trójcy - Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 312
Najświętszego Serca Pana Jezusa 316
29 czerwca - Świętych Apostołów Piotra i Pawła 321
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP 325
26 sierpnia - NMP Częstochowskiej 329
5 października - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej 333
Ostatnia niedziela października - Rocznica poświęcenia kościoła własnego 337
1 listopada - Wszystkich Świętych 341
11 listopada - Święto Niepodległości 345
   

Przypisy:

1.  Cytaty z Ewangelii, umieszczone na początku, pochodzą zawsze z trzeciego czytania, przeznaczonego na daną niedzielę lub święto.

2.  J. Kwitny, Człowiek stulecia, Warszawa-Chicago 1998. Fijor Publishing, s. 700.

3. Cytaty z Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej wg wydania: Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1993.

4.  „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" nr 17, Wydawnictwo M, Kraków 1997, str. 46-47 (czasopismo katolickie).

5.  Ks. T. Loska SJ, Ewangelia wg św. Mateusza, Katowice 1995, Księgarnia św. Jacka, str. 35.

6. Ks. T. Pikus, Słudzy Ewangelii w krajach byłego ZSRR, Warszawa 1994, Fundacja im. Prymasa Tysiąclecia, str. 54.

7. M. Nowicki, Muszę robić rzeczy najważniejsze, „Życie" 16 I 2000 r.

8. Ks. Wł. Kubik SJ (red.), Jaka jesteś, rodzino?, Kraków 1999, Wydawnictwo WAM, s. 52-55.

9.  Bp Jan Pietraszko, biskup pomocniczy krakowski, żył w latach 1911- 1988. Zmarł w opinii świętości. Był znakomitym kaznodzieją i spowiednikiem. Proces beatyfikacyjny w toku.

10. „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" nr 4, Kraków 1995, Wydawnictwo M, str. 32-35.

11.  A. Radwański, Spotkałem ich w drodze, Kraków 1988, Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, str. 73 n.

12. Spotkanie z katechetami, nauczycielami i uczniami, Włocławek 6 VI 1991 r.

13. Homilia podczas spotkania z młodzieżą, Poznań 3 VI 1997 r.

14. Ks. M. Drzewiecki, Ku wolności, Częstochowa 1997, Biblioteka „Niedzieli", str. 35-36.

15.  „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym", nr 21, Kraków 1997, Wydawnictwo M, str. 17-21.

16. „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" nr 27, Kraków 1998, Wydawnictwo M, str. 39-42.

17. „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym", nr 7, Kraków 1995, Wydawnictwo M, str. 103-106.

18. B. Graham, Musicie się na nowo narodzić, Warszawa 1978, str. 142.

19. Całość opracowano według broszury: S. Maria Elżbieta Siepak ZMBM, Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków 1993.

20.  Liczba kapłanów w Polsce w ostatnich 15 latach wzrosła z 22 381 w 1985 r. do około 30 000 w roku 1999. We wszystkich polskich seminariach kształci się około 7 000 alumnów. Z kolei liczba powołań żeńskich do zgromadzeń czynnych maleje. Do klasztorów klauzurowych - nieznacznie wzrasta.
(Katolicka Agencja Informacyjna nr 22 z 3 VI 2001 r.).

21. Na podstawie: ks. M. Maliński, Genius loci w: M. Cholewka (red.), Przez Podgórze do Watykanu, Kraków 1998, Wydawnictwo „Czuwajmy", str. 99-122.

22. „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" nr 9 i 10, Wydawnictwo M, Kraków 1996.

23.  Liturgia Godzin II, 2. czytanie na 8 maja, str. 1417. Czuć silny powiew Ducha Świętego!

24. „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" nr 17, Kraków 1997, Wydawnictwo M, str. 22-24.

25. ks. Z. Trzaskowski, Zdać się na Boga, t. II, Kielce 1993, str. 49-51.

26. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus, Kraków 1976, Wydawnictwo „Znak", str. 198-201.

27.  P. Lefèvre, Jak zmienić swe życie, Poznań 1994, Wydawnictwo „W drodze", str. 91-92.

28. Wiadomości KAI nr 32, 12 VIII 1999.

29. Stanisław Klimaszewski MIC, Uczynki miłosierdzia, Warszawa 1998, Wydawnictwo Księży Marianów, str. 109.

30. Anna, Świadkowie Bożego Miłosierdzia, cz. II, Kraków, wyd. WAM, str. 159.

31.  Na podstawie książeczki: C. Carletto, Wolność czy szczęście?, Wrocław 1996, Wydawnictwo Księgarni Archidiecezjalnej.

32.  D. Rance, Roumanie. Courage et fidelité, Mareil-Marly 1994, Aide à l'Église en Détresse, str. 173-174.

33. 33 A. Podsiad, A. Szafrańska, Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce..., PAX, Warszawa 1981, str. 200 (streszczenie).

34. R. Laurentin, Życie Bernadetty, Warszawa 1986, PAX, str. 86-89.

35. „Indiculus" [zbiór decyzji Stolicy Apostolskiej, ułożony w latach 435-442] w: Breviarium Fidei, Poznań 1964, VII, 12, str. 354.

36. Breviarium Fidei, VII, s. 367.

37.  „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" nr 14, Kraków 1996, Wydawnictwo M, str. 51-57.

38. „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" nr 20, Kraków 1997, Wydawnictwo M, str. 16-19.

39. „Niedziela" 23 V 1999.

40.  O. J.-M. Verlinde, Jeden jest Pan, Kraków 1996, Wydawnictwo M, str. 155.

41. Będzie dobrą rzeczą wspomnieć wtedy na oazie o czci Serca Bożego.

42.  Za: ks. St. Nawrocki SJ, Nieoceniony dar Słowa Wcielonego, Kraków 1976, nakładem Kurii Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, str. 108.

43. Ks. L. Warzybok, Zaśnięcie i Wniebowzięcie, „Niedziela" 15 VIII 1993.

44.  Abp I. Tokarczuk, W starciu z totalitaryzmem, Paris 1994, Éditions du Dialogue, str. 83-85.

45.  „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" nr 37, Kraków 1999, Wydawnictwo M, str. 26-27.

46.  Koniec I wojny światowej oraz objęcie naczelnego dowództwa nad armią polską przez Józefa Piłsudskiego.

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość homilia wiara Jezus miłosierdzie Boże spotkanie z Bogiem Homilie kazania obecność Boża

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W