Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekaoks. Mariusz Górny, paulista

A CHRYSTUS PRZYCHODZI DO SWOICH...


Chrześcijaństwo głosi, że Bóg jest blisko człowieka i towarzyszy mu we wszystkich momentach jego życia. Jest całkowicie odmienny od rzeczywistości tego świata i przekracza wszystko, co moglibyśmy zrozumieć i wyrazić, ale jest obecny i pozwala nam doświadczać swojej obecności. Centrum i szczytem Bożego objawienia jest Jezus Chrystus, w którym pełnia bóstwa stała się obecna w świecie na sposób ludzki. Mieszkańcy Nazaretu nie chcieli jednak wierzyć w takiego Boga. Bliskość Jezusa i Jego obecność pośród nich wydawała im się niegodna Bożego majestatu.

Także i my dzisiaj odczuwamy pokusę odsunięcia Boga od naszych codziennych spraw. O Bogu chcielibyśmy pamiętać tylko z okazji świąt, a Jego działanie ograniczyć do kościoła i do życia wybitnych świętych. Apostoł Paweł przekonuje nas jednak w dzisiejszym drugim czytaniu, że mocy Boga możemy doświadczyć przede wszystkim w momentach naszej słabości. Nie poznamy Boga, jeśli będziemy Go szukać tylko w tym, co cudowne i wielkie. Dopiero w momentach próby, kiedy widzimy naszą słabość, gdy Mu ją zawierzamy i pomimo wszelkich trudności próbujemy kształtować życie w oparciu o Jego wolę, w duchu miłości i przebaczenia, możemy poznać, że Bóg jest prawdziwie naszym Ojcem. Ojcem, który nie oszczędza nam trudów życia, ale poprzez różnorodne doświadczenia pragnie prowadzić nas do pełnej dojrzałości.

Na tej drodze potrzeba nam jednak wiary w Bożą obecność w naszej banalnej codzienności, której zabrakło mieszkańcom Nazaretu.„Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta
i w szabat nauczał w synagod”
(por. Mk 6, 1. 2)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 33 • ROK B (zielony) 5 lipca 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Witold Wiśniowski SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: ks. Henryk Skoczylas, michalita, Korekta: Małgorzata Nowińska. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 15.12.2008. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.8 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia kazanie rozważanie prorok Nazaret sprawy codzienne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W