Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
ks. Adam Rybicki

TY TEŻ MOŻESZ


Można powiedzieć, że dzisiaj mamy uroczystość rodzinną, bo przypominamy sobie, że w niebie są święci, będący naszymi braćmi i siostrami, którzy się za nami wstawiają i na wszelkie sposoby nam pomagają. Bóg poprzez swoich świętych chciał nam powiedzieć, że te wszystkie piękne treści, które słyszymy w kościele, dają się przełożyć na ludzkie życie. Świadectwo, jakie pozostawili święci, jest właśnie taką „przekładnią”, takim żywym komentarzem do Pisma Świętego. To jest bardzo ważne, aby usłyszeć, jak Bóg przez świętych mówi do każdego z nas: ty też MOŻESZ!

Święci przede wszystkim byli ludźmi błogosławieństw, o których mówi dzisiejsza Ewangelia. Była to dla nich najkrótsza reguła i przewodnik życiowej mądrości. Gdy umierali, to nieraz z całego świata zjeżdżali się ludzie, aby zaświadczyć o tym, co im zawdzięczają. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała, że dopiero po śmierci zacznie się jej działalność i że ześle deszcz róż na ziemię. Kto poobserwuje życie Kościoła na całym świecie, to zauważy, że miała rację. Pośród świętych jest wielu kontemplatyków, mistyków otrzymujących na modlitwie specjalne łaski, które Bóg dawał dla dobra całego Kościoła. Przypominamy ich sobie teraz po to, abyśmy nie bali się wchodzić głęboko w życie modlitwy, ponieważ właśnie dzięki niej nie tylko my sami, ale też inni wokół nas mogą otrzymać od Pana nieskończone dary i łaski. Dzisiaj popatrzmy na nas wszystkich: dążących do świętości na ziemi i świętych w niebie, jak wielką i piękną tworzymy rodzinę!„Do nich należy królestwo niebieskie”.
(Mt 5,10)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 51 • ROK B (biały) 1 listopada 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: świętość homilia rozważanie święci kazania powołanie do świętości
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W