Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Jan Hojnowski

Kazania niedzielne

Przykłady do kazań niedzielnych wraz z czytaniami
ROK LITURGICZNY B


Spis homilii
Wstęp

Celowość tego rodzaju publikacji, jak niniejsze "Kazania niedzielne" (na razie na niedziele Roku B), uzasadniają powszechne spostrzeżenia wyrażone w takich powiedzeniach, jak: verba docent, exempla trahunt - słowa uczą, przykłady pociągają, albo: exemplis discimus - uczymy się na przykładach, albo: homines amplius oculis quam auribus credunt - ludzie bardziej wierzą oczom niż uszom.

Kaznodziei, wchodzącemu na ambonę, powinien przyświecać potrójny cel ujęty w słowach przypisywanych św. Augustynowi: docere - uczyć, delectare - pociągać, movere - poruszać. W osiągnięciu tego celu niebagatelną rolę pełnią tzw. przykłady, w myśl zasady, że skoro inni potrafili to uczynić, to może i ja potrafię.

O tym, jak materiał ilustracyjny do prawd wiary i zasad moralnych jest nam potrzebny, świadczy stan naszej świadomości religijnej po opuszczeniu kościoła, w którym słuchaliśmy czytanych fragmentów z Pisma Świętego i kazania. Tylko czytania bogate w momenty wizualne i kazania oparte o jakiś absorbujący, przemawiający do wyobraźni konkret, pozostają na dłużej w pamięci. Inne szybko z niej ulatują. Ilustracyjny konkret raz pełni rolę światła zielonego lub czerwonego dla naszych decyzji, kiedy indziej stanowi punkt wyjścia do dalszych skojarzeń i refleksji.

Obecny tom jest pierwszym z czterech zaplanowanych, wśród nich trzy obejmują niedziele, a czwarty - święta i uroczystości kościelne. Początkowy zamiar opublikowania samych przykładów uległ zmianie na rzecz obecnego ujęcia, w którym przykłady poprzedzone są perykopami biblijnymi. Zmianę tę zawdzięczamy Redakcji Wydawnictwa "M" w Krakowie. Została ona podjęta z myślą o kaznodziejach przygotowujących homilie, którym z pewnością ułatwi pracę gotowy tekst bieżących czytań.

Wydawnictwu "M" należy się podziękowanie za książkowe opracowanie dostarczonych Mu materiałów. Z wdzięcznością pochylam się przed Autorami, których prace pozwoliły mi na realizację planu wytyczonego w tytule prezentowanej publikacji. Nazwy niedziel częściowo zawdzięczam dziełu pt. "Ze stołu słowa Bożego" (Poznań 1972, KŚW).

Jan Hojnowski

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo homilia kazanie niedziela przykład

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W