Rozstanie w radości

Homilia / VII Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego / rok C

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO ROK C (biały) 16 maja 2010 nr 26

ks. Bogusław Zeman - paulista

ROZSTANIE W RADOŚCI


Apostołowie po raz pierwszy doświadczyli bólu rozstania z Jezusem podczas Jego męki i śmierci. Rozstanie to przebiegało w dramatycznych okolicznościach: Jezus został zdradzony, pojmany, zmasakrowany, zamordowany... Przerażeni apostołowie opuścili swojego Mistrza, zatroskani o własne bezpieczeństwo. Nie zdali egzaminu z przyjaźni. Ból tego rozstania został uleczony wiernością Jezusa, który po zmartwychwstaniu przez czterdzieści dni spotykał się z apostołami.

W zupełnie innym klimacie przebiegło drugie rozstanie. Wniebowstąpienie Mistrza nie pozostawiło w apostołach goryczy, nie poczuli się opuszczeni... Ewangelista zaświadcza, że „z wielką radością wrócili do Jerozolimy”. Fakt zmartwychwstania Jezusa pozwolił apostołom zrozumieć wszystkie wydarzenia Wielkiego Tygodnia, a obietnica „mocy z wysoka” i błogosławieństwo Mistrza dały im poczucie bezpieczeństwa na przyszłość. Otrzymali „światłe oczy dla serca”, by rozumieć własne powołanie, właściwie ocenić wartość nagrody w niebie, zaufać Bożej mocy i wypełnić misję świadków dzieła zbawienia dokonanego przez Jezusa. Odtąd wszystko interpretowali w świetle tego dzieła i głosili, że ono nadaje sens ludzkim dziejom.

Duch Święty, błogosławieństwo Boga i powołanie na świadków zbawienia są również naszym wyposażeniem na drogę, abyśmy mocno stąpali po ziemi i byli zapatrzeni w niebo, które jest naszym celem.„Oni zaś... z wielką radością
wrócili do Jerozolimy”.
(Łk 24,52)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO ROK C (biały) 16 maja 2010 nr 26 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama