Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


bp Antoni Długosz

TRUDNA PRAWDA


Rodzina chrześcijańska jest małym Kościołem. Rodzice pełnią misję kapłanów tego sanktuarium. To oni są pierwszymi zwiastunami wiary w życiu dzieci, które dzięki nim doświadczają, że Bóg jest miłością.

Pan Bóg przekazując Abrahamowi prawdę o swoim istnieniu, zobowiązuje go, aby dawał o niej świadectwo w swojej rodzinie. Tę prawdę o Bogu miłosiernym i litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i wierność (Wj 34, 6) wyznaje potem cały Izrael. Izraelitom stała się ona szczególnie bliska, odkąd Bóg zawarł ze swoim narodem przymierze na Synaju.

Prawdę o Trójcy Świętej objawił dopiero Pan Jezus. Podczas rozmowy z poszukującym Nikodemem mówił o Bogu Ojcu, który z miłości posyła na ziemię swojego Syna, aby ludzie przez wiarę w Niego otrzymali zbawienie. Krzyżowa śmierć Syna jest największym wyrazem miłości Boga Ojca do ludzi. W swoich katechezach Jezus objawia też trzecią Osobę Boską - Ducha Świętego. On będzie umacniał ludzi w wierze oraz pomagał im w zrozumieniu i przyjęciu trudnych prawd wiary.

Dziś uroczyście wyznajemy wiarę w jedynego Boga istniejącego w trzech Osobach. Bogu Ojcu przypisujemy stworzenie i podtrzymywanie świata w istnieniu, Synowi Bożemu - zbawienie oraz odkupienie ludzi, natomiast Duchowi Świętemu - uświęcenie każdego człowieka.

„Bóg posłał swego Syna
aby świat został przez Niego zbawiony”.

(J 3, 17)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 26 • ROK A (biały) 18 maja 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze i modlitwa wiernych: ks. Stefan Szymik MSF. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 - G. Trevisan. Nihil obstat: ks. Roman MleczkoSSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 08.12.2007 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sanktuarium rodzice Trójca Święta Nikodem mały Kościół uświecenie rodzina chrześcijanska
 
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W