Dar Eucharystii i kapłaństwa

Homilia na Wielki Czwartek

Dar Eucharystii i kapłaństwa

ks. Krzysztof Stosur

DAR EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA


W dniu, którego pamiątkę obchodzimy dzisiaj, Jezus dał kapłanom i wiernym to, co najważniejsze dla nich — zostawił siebie w sakramencie kapłaństwa i w sakramencie Eucharystii. Poza darem życia nic większego Bóg nam nie mógł dać. To właśnie w Wieczerniku, w Wielki Czwartek Jezus nakazał ludziom służyć sobie nawzajem i stał się Sługą — będąc obecnym dla nas w każdej chwili. Kapłaństwo to przecież służba Bogu i ludziom — kto o tym zapomina stawia siebie poza Jezusem, bo przecież On do pierwszych kapłanów — Apostołów powiedział: „dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

Dziś więc kapłani dziękują za Chrystusowe kapłaństwo; dziś przypominają sobie, jakie ono jest i jakie być powinno; dziś może też weryfikują swoje kapłaństwo wobec Boga w katedrze, ponawiając kolejny raz kapłańskie przyrzeczenia. I kolejny raz uświadamiają sobie, jaki wielki dar otrzymali w tym sakramencie — dar dawania Boga innym i dar jednania z Bogiem innych. „To czyńcie na moją pamiątkę” — mówi Jezus do kapłanów, a przez nich do nas wszystkich: wszyscy mamy „to czynić na pamiątkę”, posługując się uświęconymi dłońmi kapłanów.

Pamiętajmy o tym, że kapłaństwo i Eucharystia — to jedna wielka Tajemnica, którą Bóg oddał w kapłańskie, ludzkie ręce. I wcale nie po to, byśmy tę Tajemnicę analizowali, starając się zrozumieć, ale byśmy przyjęli ją jako Jego dar, w którym jest On — Bóg i Człowiek zarazem.

Dar Eucharystii i kapłaństwa

Skąd nam to szczęście niewysłowione,
Że Bóg pokarmem naszym się stał
(pieśń)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 16 • ROK B (biały) 9 kwietnia 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Witold Wiśniowski SSP. Korekta: Anna Srokosz-Sojka. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 20.09.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama