Dlaczego wielki?

Homilia / Wielki Czwartek / rok C

WIELKI CZWARTEK — MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ ROK C (biały) 1 kwietnia 2010 nr 15

ks. Walerian Słomka

DLACZEGO WIELKI?


Czwartek Wieczerzy Pańskiej jest wielki wielkością Daru — Sakramentu Eucharystii, czyli tajemniczej obecności Jezusa Chrystusa pod postaciami konsekrowanego chleba i wina przemienionymi w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa — w Pokarm i Napój życia wiecznego.

Czwartek ten jest wielki wielkością Daru, którym jest sakramentalny udział w Jedynym Kapłaństwie Nowego Przymierza z mocy sakramentu święceń — wielkością godności i posługi kapłanów w przepowiadaniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów świętych. Szczególnie zaś Sakramentu Eucharystii, czyli uobecniania Śmierci, Zmartwychwstania i Chwały Jezusa Chrystusa dla zbawienia naszego i świata.

Wielki jest wreszcie ten Czwartek wielkością niezrównanej Miłości, jaką umiłował nas Chrystus, oddając za nas swe życie przez Śmierć na Krzyżu, i wielki zilustrowaniem Przykazania Miłości, byśmy tak miłowali jak zostaliśmy umiłowani: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,14-15).

Jeśli wierzymy, że Bóg jest Miłością, to musimy też wierzyć, że im bardziej miłujemy, tym bardziej jesteśmy podobni do Boga, tym bardziej jesteśmy Boży. Można stawiać sobie pytanie, czy jesteśmy zdolni do takiego miłowania? Właśnie Dar Eucharystii i Dar Ducha Świętego czyni nas zdolnymi: „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5).„Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?”
(J 13,12)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


WIELKI CZWARTEK — MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ ROK C (biały) 1 kwietnia 2010 nr 15 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama