Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekaoks. Adam Rybicki

TAJEMNICA „PRZEBÓSTWIENIA”


Tajemnica Wniebowzięcia Maryi to wielki dar dla Kościoła wszystkich czasów, również dla nas dzisiaj. Ogłoszony całkiem niedawno dogmat nie odnosi się tylko do wydarzenia, które miało miejsce dwadzieścia wieków temu, lecz w jakiś sposób jest z nami obecne tu i teraz, analogicznie do tajemnicy Zmartwychwstania. Jezus nie tylko kiedyś zmartwychwstał, lecz zmartwychwstał-i-żyje, podobnie Maryja: nie tylko kiedyś została wzięta do nieba, lecz jest w niebie teraz i opiekuje się Kościołem jako Matka i przez tę tajemnicę staje się nam coraz bliższa. Maryja Wniebowzięta to aktualna rzeczywistość, która „każdą osobę ludzką porywa ku nieskończonemu szczęściu, tam, gdzie oczekuje nas Bóg” (bp G. Mantagrin).

Wniebowzięcie wskazuje jednocześnie na tajemnicę „przebóstwienia” człowieka. „Przebóstwienie” Maryi przez Ducha Świętego nie było powierzchownym ubogaceniem Jej Osoby, lecz całkowitym przemienieniem przez miłość i to samo ma stawać się naszym udziałem, gdy podążamy za Jezusem drogą wiary. Wniebowzięcie zatem to rzeczywistość fundamentalna w życiu całego Kościoła, bo wyraża i przypomina jego cel. Tajemnica ta dotyczy wszystkich, każdego człowieka, ponieważ każdy został stworzony dla Boga, aby ostatecznie z Nim się spotkać i złączyć w niebie. Maryja Wniebowzięta przypomina jednocześnie, że każde nasze cierpienie tu na ziemi, każdy czyn, każda z pozoru bezsensowna chwila naszego życia, osiąga swoje ostateczne spełnienie w niebie, osiąga tam swój sens i wyjaśnienie, którego na razie nie znamy.„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego”
(Łk 1,49)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 39 • ROK B (biały) 15 sierpnia 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: ks. Mariusz Rosik. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 15.03.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia kazanie rozważanie przebóstwienie Wniebowzięcie NMP
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W