Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


WYCHOWANIE  DO  MIŁOŚCI

Tadeusz Jakubowski,  Andrzej Urbaniak

WPROWADZENIE


W procesie wychowania, przygotowania młodego człowieka do życia dorosłego, konieczna jest także właściwa formacja do życia w małżeństwie i rodzinie, formacja do zadań, jakie stawia życie małżeńskie i rodzinne.

Środowiskiem szczególnie w tym procesie powołanym do realizacji szeroko rozumianego procesu wychowawczego jest rodzina i jej rola jest niezastąpiona. Funkcja pomocnicza, wspomagająca ten proces, spoczywa na katechezie i szkole.

Doświadczenie i przeprowadzone badania wskazują, że z zadań wychowawczych, przygotowujących do życia w rodzinie, wywiązuje się sposób właściwy zaledwie co piąta rodzina. W przypadku katechezy czy zajęć szkolnych problematyka wychowania prorodzinnego jest poruszana zbyt rzadko.

Taki stan rzeczy powoduje często poszukiwanie przez dzieci i młodzież odpowiedzi na nurtujące ich pytania w barwnej prasie młodzieżowej traktującej sprawy płciowości w sposób użytkowy bez odniesień osobowych. Często obraz rodziny budowany jest w oparciu o programy telewizyjne i filmy. O negatywnych skutkach takiej "edukacji" nie ma potrzeby nikogo przekonywać, tym bardziej, że znane są doświadczenia innych krajów (Anglia, USA).

Wobec powyższego, naglącą potrzebą i obowiązkiem katechezy jest przejęcie na siebie w większym zakresie zadań wychowania do miłości i formacji młodych ludzi do odpowiedzialnego, dojrzałego życia w rodzinie.

Mając na uwadze wagę tego zadania i konieczność przygotowania się do katechez o tematyce prorodzinnej pragniemy przyjść z pomocą szczególnie katechetom, ale także rodzicom i wychowawcom, otwierając stały dział opatrzony hasłem WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI.

W dziale tym będzie prezentowana tematyka dotycząca miłości, płciowości, dojrzewania płciowego, czystości, relacji między chłopakami a dziewczynami, kształtowania postaw, wychowania prorodzinnego, etyki życia małżeńskiego i rodzinnego, planowania poczęć, różnego rodzaju zagrożeń itp.

Treść działu "Wychowanie do miłości" można z metodologicznego punktu widzenia podzielić na trzy części. Jedna część będzie prezentacją artykułów i prac traktujących o wybranych problemach szczegółowych, tych najistotniejszych, a często również najtrudniejszych dla katechety. W drugiej części pragniemy prezentować wybrane materiały dydaktyczne np. konspekty lekcji, pomoce, wybrane metody prowadzenia lekcji przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania w pracy wychowawcy i katechety. Trzecia część to stała rubryka "Kłopotliwe pytania", w której publikowane będą (w oryginalnym brzmieniu) pytania dzieci i młodzieży pisane anonimowo na spotkaniach poświęconych tematyce prorodzinnej oraz odpowiedzi udzielane na te pytania. Anonimowość sprawia, że znana jest tylko grupa wiekowa osoby pytającej i dla tego poziomu zostanie udzielona odpowiedź.

W miarę pojawiania się na rynku pozycji książkowych o tematyce rodzinnej będziemy o nich informować, a w miarę możliwości publikować ogólną opinię merytoryczną o nich pod kątem przydatności w prowadzeniu katechez.

Jesteśmy otwarci na propozycję tematów, które należałoby przedstawić oraz przekazywanie pytań dzieci i młodzieży, na które odpowiedź może sprawiać pewne trudności. W miarę możliwości będziemy je uwzględniać w kolejnych numerach.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, zarówno te pozytywne, jak i krytyczne. Wierzymy, że opinie czytelników pozwolą uczynić zamieszczony materiał bardziej przydatnym.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-12-15Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wychowanie miłość rodzina katecheza rodzice wychowawca wychowanie do miłości
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W