Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Wanda Półtawska, Włodzimierz Fijałkowski, Elżbieta Sujak, Maria Braun-Gałkowska, Józefa Hennelowa

Wychowanie w Rodzinie

ISBN: 978-83-61533-92-4
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2010

Wybrane fragmenty
Franciszek Adamski
WSTĘP
Włodzimierz Fijałkowski
WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA
Wanda Półtawska
ROLA RODZICÓW W WYCHOWANIU SEKSUALNYM MŁODZIEŻYFranciszek Adamski

Wstęp

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie licznych aspektów szerokiego i złożonego procesu socjalizacji, jaki ma się dokonywać we współczesnej rodzinie. Ambicją wydawcy, którym jest Wydawnictwo PETRUS, redaktora i współautorów było ukazanie Czytelnikowi złożoności procesu wychowania w rodzinie współczesnej, uprzytomnienie mu licznych, piętrzących się dzisiaj trudności w wywiązywaniu się rodziny z jej podstawowych funkcji, a jednocześnie podpowiedzenie, co należy robić, jak postępować, aby wychowanie młodego pokolenia dokonujące się w rodzinie przebiegało bardziej sprawnie i dawało lepsze niż dotychczas rezultaty.

Książka jest w naszym zamierzeniu przeznaczona dla osób szczególnie odpowiedzialnych za przebieg procesu wychowania rodzinnego, a więc przede wszystkim dla rodziców pragnących doskonalić swe oddziaływania wychowawcze, nauczycieli i wychowawców zawodowo angażujących się w owe oddziaływanie, a także dla duszpasterzy, którym z racji ciążącego na nich obowiązku nauczania chrześcijańskich zasad wychowawczych poruszone tu zagadnienia mogą się okazać pomocne.

Książka pisana jest z pozycji personalistycznych; przedstawia liczne aspekty modelu wychowania zgodnego z doktryną katolicką. Nie oznacza to jednak, że może być użyteczna jedynie dla katolickich wychowawców. Chcielibyśmy, aby na równi zainteresowała odbiorcę stojącego na obcych katolickiemu personalizmowi pozycjach ideowych. Wiele bowiem poruszanych tu spraw przerasta bariery wyznawanej ideologii, a swą rangą powinno jednoczyć wszystkich, którym zależy na tym, aby proces wychowania młodego pokolenia przebiegał bardziej sprawnie i obejmował swym zasięgiem całego człowieka. Owa dążność do całościowego ujęcia procesu socjalizacji, dokonującego się w rodzinie przebija z samego układu pracy i jej zawartości. Do współpracy zaproszono tu specjalistów z kilku pokrewnych dziedzin i każdemu z nich pozostawiono pewne granice swobody w przedstawieniu określonego aspektu dokonującego się w dzisiejszej rodzinie procesu wychowania. Wten sposób można było uchronić się od niekompetencji i niefachowości w wielostronnym opisie jednego przecież zagadnienia.

Książka jest swego rodzaju podręcznikiem i vademecum, do jakiego się sięga na co dzień i w którym się znajduje teoretyczną i praktyczną pomoc w rozwiązywaniu licznych problemów wychowawczych, przed jakimi stają współcześni rodzice, katecheci i nauczyciele.

dalej >>

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: opieka małżeństwo dzieci rodzice rozwój rodzicielstwo wychowanie w rodzinie wychowawcy rozina oddziaływania wychowawcze
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W