Potrzeby współczesnego człowieka

Fragmenty pracy "Rola Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży", wydanej na krakowskim Ignacjanum

Potrzeby współczesnego człowieka

Stanisław Głaz

ROLA KOŚCIOŁA W INTEGRALNYM ROZWOJU MŁODZIEŻY

ISBN: 978-83-7505-574-0

wyd.: WAM 2010Rozdział I

Potrzeby współczesnego człowieka

Ważną rolę specjalnego czynnika rozwojowego w procesie kształtowania ludzkiego życia pełnią różne potrzeby. Człowiek jest istotą złożoną, jego całość stanowią ciało, umysł i duch, a z każdym z tych wymiarów wiążą się jego specyficzne życiowe potrzeby (Kihlstron, Klein 1997). Ich rola jest niewymierna.

Kierują ludzkim zachowaniem i wyznaczają cele. Informują one człowieka o jego zagrożeniach i brakach, sprzyjają w zdobywaniu nowego doświadczenia oraz w stawaniu się w pełni sobą.

Problematyka potrzeb jest bardzo szeroka. W niniejszym rozdziale ograniczę się tylko do niektórych potrzeb ludzkich, które odgrywają ważną rolę w integralnym rozwoju ludzkiej osobowości i sprzyjają misji Kościoła. Wpierw zostanie przedstawione ogólne rozumienie potrzeby. Następnie będzie ukazane rozumienie takich potrzeb jak potrzeba tworzenia obraz samego siebie, który jest złożonym elementem osobistego doświadczenia rozpoczynającego się w dzieciństwie i trwającego przez cały okres życia dorosłego; potrzeba transgresji ujawniająca się w formie wychodzenia poza siebie; potrzeba samoakceptacji, która polega na zgodzeniu się na siebie samego z całym bagażem doświadczeń; potrzeba poczucia bezpieczeństwa osobistego uzewnętrzniająca się w sposobie pokonywania wszelkich przeszkód rozwojowych; potrzeba odkrywania i realizowania sensu własnego życia oraz potrzeba wartości i ich realizacji. Zostanie ukazane również rozumienie niektórych potrzeb młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II. Dotyczą one: potrzeby koncepcji życia, która widoczna jest w stabilnym i wiernym życiu godnym ludzkiego powołania; potrzeby miłości Boga i człowieka, która uzewnętrznia się w różnych formach wierności Bogu i posłudze innym ludziom; potrzeby prawdy — odnosi się ona do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące ludzkiego życia i przeznaczenia; potrzeby wolności, która ujawnia się w ludzkim życiu w podejmowaniu odpowiedzialności i życiu w wolności i dzieci Bożych.

opr. aw/aw

wam_2010_k_mlodziez_00_100423.html
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama