Z historii... Sylwetki wybranych postaci - Vittorino De Feltre

Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką - Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma(fragmenty)

Z historii... Sylwetki wybranych postaci - Vittorino De Feltre

Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma

PODSTAWY PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ Z METODYKĄ

ISBN: 978-83-7505-888-8
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Wstęp
Z historii wychowania przedszkolnego
opr. Jolanta Karbowniczek
Sylwetki wybranych postaci — ich koncepcje, fakty z działalności edukacyjnej oraz poglądy na wychowanie przedszkolne
Platon (427-347 p.n.e.)
Arystoteles (384-322 p.n.e.)
Plutarch (50-120 r. n. e.)
Marek Fabiusz Kwintylian (35-95 r. n. e.)
Vittorino De Feltre (1378-1446)
Erazm z Rotterdamu (1467-1536)

Rozdział 1
Z historii wychowania przedszkolnego
opr. Jolanta Karbowniczek

1.1. Sylwetki wybranych postaci — ich koncepcje, fakty z działalności edukacyjnej oraz poglądy na wychowanie przedszkolne

Vittorino De Feltre (1378-1446)

Włoski pedagog, nauczyciel łaciny. „Sokrates epoki odrodzenia”, założyciel popularnej i bardzo przyjaznej szkoły zwanej „Domem Radości” w Mantui (1432 r.), przeciwnik jednostronnego średniowiecznego wychowania dzieci i młodzieży. Ten uzdolniony, świecki nauczyciel wszystkie swoje siły, wiedzę oraz wielkie uczucia przekazywał uczniom od siódmego roku życia. Jego pełna radości szkoła mantańska mieściła się w wielkim budynku na terenie olbrzymiego parku, idealnego dla dziecięcych zabaw. W nich to najpełniej wyrażała się aktywność, dążąca do zaspokajania potrzeb intelektualnych, społecznych, estetycznych i ruchowych. Kolorowe sale ozdobione obrazkami przedstawiającymi codzienne sceny z życia dzieci, wyposażone były w różne pomoce naukowe i zabawki. Szkoła znajdowała się u podnóża rzeki, wokół lasu i łanów rozległych pól. Zbudowano boiska sportowe i wyznaczono tereny do zabaw, jazdy konnej i ćwiczeń ruchowych. Feltre wyeliminował z wychowania zastraszenie i przymus. Otaczał dzieci ojcowską życzliwością i przyjacielską opieką. Spożywał posiłki z nimi, uczestniczył we wszystkich wycieczkach, grach i zawodach. Dzielił ich radości i troski. Kary fizyczne stosował tylko w ostateczności. Ćwiczenia gimnastyczne odbywały się na świeżym powietrzu i to bez względu na pogodę Casa Giocosa— dom rozrywki, wesołej zabawy to charakterystyczna nazwa szkoły Vittorina da Feltre. „Wybierając tę nazwę, chciał podkreślić olbrzymią przepaść, jaka dzieliła jego szkołę od potępianych przez renesans szkół średniowiecznych”12. uważał, że każde dziecko można wyposażyć w odpowiedni zasób wiadomości, jeśli nauczanie będzie łatwe, proste, przyjemne dostosowane do możliwości psychofizycznych i zainteresowań.

12Historia wychowania , red. Ł. Kurdybacha, dz. cyt., s. 282.

opr. ab/ab« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama