Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Valerio Albisetti

Jak przejść przez cierpienie i wyjść z niego zwycięsko

Wydawnictwo Jedność 2007
ISBN 978-83-7442-457-8
Duch Święty

Obecność Ducha Świętego jest bezmiernym darem, nieskończoną możliwością uzdrawiania.

Duch Święty zamieszkuje w tym głębokim zakątku naszego serca, w sercu każdego z nas, i to On podtrzymuje w nas kontakt z Bogiem i z Jezusem.

Uwalnia nas od pustki, lęku, od niepokoju, że pozostaniemy osamotnieni w bólu, cierpieniu, dając nam odczuć w praktyce, codziennie, swoją obecność w nas.

W modlitwie od samego rana czuję Go w moim sercu i rozmawiam z Nim z otwartością, całkowicie ufam Mu niczym prawdziwemu przyjacielowi, który nigdy mnie nie zdradzi, który mnie pociesza, umacnia i napełnia charyzmatami, talentami, umiejętnościami.

Jego obecność zawsze daje mi wielką moc.

Bożą moc.

Bez której nie mógłbym żyć.

My, istoty ludzkie, same jesteśmy niczym.

Tylko Duch Święty łączy nas z bóstwem Boga i Jego Syna, Jezusa.

„Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci" (Rz 8,1-2).

„Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju" (Rz 8,5-6).

Zatem to Duch Święty udziela nam słynnych charyzmatów.

Bezinteresownie.

Charyzmaty posiadane przez daną osobę są prezentami, darami poczynionymi przez Ducha Świętego.

Nasze potrzeby, cierpienia, nasz ból mogą być uzdrowione przez charyzmaty, jakich może nam udzielić Duch Święty.

Możemy posiadać charyzmaty dotyczące na przykład zdolności uzdrawiania, nawracania ludzi, publicznego przemawiania, pisania itp. A wszystko to jest konkretne, widoczne, możliwe do zweryfikowania przez wszystkich.

Duch Święty nadaje nam sens, znaczenie naszemu ziemskiemu życiu. Możemy powiedzieć, że przyszliśmy na świat właśnie dla wypełnienia tych zadań, charyzmatów danych przez Ducha Świętego.

Możemy prosić Ducha Świętego, by udzielił nam swych darów, a Pismo Święte mówi, że kiedy wykrzyczymy nasz ból przed Panem, On nas wysłucha.

Z pewnością Duch Święty umożliwiając nam relację z Jezusem i z Bogiem Ojcem, włącza nas w związki trynitarne.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: psychologia duchowość śmierć życie modlitwa ból zdrowie dusza Duch Święty cierpienie ciało psychika uzdrowienie charyzmat modlitwa o uzdrowienie modlitwa o zdrowie dar uzdrawiania
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W