Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Krzysztof Majdyło

Ruch Żydów MesjańskichŻydzi mesjańscy są Żydami uznającymi Jezusa za Mesjasza. Nawiązują do pierwszej wspólnoty judeochrześcijańskiej opisanej w księdze Dziejów Apostolskich. Swoich korzeni szukają w Nowym Testamencie a nie w judaizmie rabinistycznym. Powoduje to duże rozdarcie. Dzisiejszy judaizm nie uznaje Żydów mesjańskich w ogóle za Żydów nawet, jeśli mają żydowskie pochodzenie, są obrzezani i przestrzegają przykazania Tory. Uznawani są za wyznawców obcej religii. Niestety prawodawstwo państwa Izrael także nie uznaje żydostwa Żydów mesjańskich. Z drugiej strony kościoły chrześcijańskie często patrzą także sceptycznie na ruch mesjański. Historycznie Wielki Sanhedryn w Jawne w 90 r n.e. pozbawił Żydów mesjańskich prawa nazywania się Żydami, a z kolei I Sobór Nicejski w 325 r n.e. zabronił chrześcijanom pochodzenia żydowskiego utrzymywania tradycji żydowskich (święcenia szabatu, obchodzenia świat żydowskich). W IV wieku ruch wygasł, aby odrodzić się pod koniec XIX w.. Obecnie szacuje się, że ruch liczy 1,5 mln osób.

Żydzi mesjańscy w większości podobnie jak chrześcijanie wierzą w natchnienie Starego Testamentu (Tanach) i Nowego Testamentu (Brit Haszana), Boga trójjedynego (Ojca, Syna i Ducha Świętego), w to, że Jezus (Jeszua) jest Mesjaszem Izraela i Zbawicielem świata, w to, że umarł i zmartwychwstał. To, co ich wyróżnia to święcenie szabatu, przestrzeganie świat żydowskich oraz podkreślanie nieprzemijalności przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem. Większość ruchu mesjańskiego ma charakter charyzmatyczny tzn. wierzy i praktykuje nadprzyrodzone przejawy mocy Ducha Świętego (np. uzdrawianie chorych, czy proroctwo). Powszechne jest unikanie chrześcijańskiej nomenklatury i używanie nazewnictwa żydowskiego (Jezus — Jeszua, Chrystus —HaMaszija, Ojciec — Abba, Duch Świety — Ruach HaKodesz, chrzest — mykwa).

Warto wspomnieć o fenomenie Ukrainy. W 1994 r. Boris Saulowicz Grisenko, nawrócony i wierzący w Jeszuę Żyd założył pierwszą Wspólnotę Żydowską w Kijowie. Wspólnota urosła do 2500 osób i stanowi największa wspólnotę mesjańską na świecie. W około 50 miastach Ukrainy powstały wspólnoty o podobnym charakterze. Druga po Kijowskiej wspólnota znajduje się w Berdyczewie i prowadzona jest przez rabina Wadima Kieldysza. Gromadzi się tam kilkaset osób. Wspólnota w Berdyczewie jest wyjątkowa, ponieważ rozpoczęła się od festiwalu kultury żydowskiej, na którym aż 250 Żydów uznało Jeszuę za swojego Pana i Zbawiciela. Zarówno Rabin Borys i Rabin Wadim bywają zapraszani do Polski jako mówcy konferencyjni. Ostatnio (2009 r.) Rabin Wadim Kieldysz razem z rabinami z Lwowa i ze Smiełej wykładali podczas Konferencji Mesjańskiej 'Przełom Dla Europy' w Gdańsku. Z kolei w październiku 2009 r. zapowiadany jest przyjazd Rabina Borysa do Warszawy.

Ruch mesjański na Ukrainie ma kilka wyjątkowych cech.

Po pierwsze jest to ruch modlitwy i postu. Kilka razy w roku w różnych lokalizacjach odbywają się kilkudniowe rekolekcje skupiające zawsze setki uczestników. Idzie za tym ponad naturalny aspekt wiary w Jezusa. Wiele osób doznaje uzdrowień. Osobiście widziałem dokumentacje medyczną stwierdzająca wyleczenie z infekcji HIV. Istnieją nawet świadectwa osób wskrzeszonych z martwych!

Po drugie jest to ruch otwarty na nie-Żydów i szukający współpracy z Kościołami chrześcijańskimi. Członkami wspólnot ukraińskich nie są tylko Żydzi, ale również Ukraińcy i Rosjanie. Przypomina to model pierwszych gmin zakładanych przez Apostoła Pawła w których poganie i członkowie narodu wybranego w jedności czcili Mesjasza (Ef. 2:14-16). Wspólnoty nie izolują się, ale szukają współpracy z chrześcijanami. Często na organizowanych przez nich konferencjach pojawiają się prawosławni, protestanci i katolicy. Wierzą, że kluczem dla Bożych celów jest wzajemna otwartość wierzących żydowskich na nieżydowskich i odwrotnie.

Ruch mesjański ma poselstwo do przekazania Kościołom chrześcijańskim. Jest to prośba o otwarte serca wobec Żydów. Tylko gdy chrześcijanie prawdziwie nawrócą się z antysemityzmu i otworzą swoje serca na braci Jezusa, ci bracia, Żydzi otworzą swoje serca na przyjęcie Ewangelii.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Ukraina Judaizm Kijów Berdyczów rabinizm Żydzi mesjańscy Żydzi mesjanistyczni Żyd mesjanistyczny wspólnota judeochrześcijańska Boris Saulowicz Grisenko Wadim Kieldysz
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W