reklama

Religia w świecie współczesnym

Recenzja książki: Henryk Zimoń SVD, Religia w świecie współczesnym, TN KUL 2000

Religia, stanowiąca obok języka najważniejszy element kultury i będąca integralną i najbardziej wartościową częścią historii ludzkości, jest przedmiotem zainteresowania wielu ludzi. Kontakty gospodarcze i kulturalne, rozwój turystyki, powszechny dostęp do informacji przez środki społecznego przekazu, a także działalność ewangelizacyjna Kościołów chrześcijańskich na całym świecie oraz ożywienie działalności misyjnej religii niechrześcijańskich, nowych ruchów religijnych i sekt w krajach chrześcijańskich zbliżają, ale i konfrontują ludzi różnych ras, kultur i wyznań religijnych. Czynniki te sprawiają, że współczesny człowiek bardziej niż dotychczas uświadamia sobie fakt pluralizmu religijnego i kulturowego, charakterystycznego dla naszych czasów.

Również w Polsce zauważa się coraz większe zainteresowanie ludzi, zwłaszcza młodych, zjawiskami religii i mistycyzmu oraz religiami pozachrześcijańskimi, o czym świadczy m. in. wzrastająca liczba zarejestrowanych wyznań i nowych ruchów religijnych. Konfrontacja człowieka z pluralizmem religijnym wzmaga zapotrzebowanie na rzetelną i fachową informację na temat różnych zagadnień religijnych i poszczególnych religii pozachrześcijańskich. Znajomość zjawisk religijnych stanowi niezbędny, istotny i integralny składnik ogólnej wiedzy i kultury człowieka.

Dzieło zbiorowe pod redakcją Henryka Zimonia SVD zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest pierwszym tak obszernym i tematycznie zróżnicowanym podręcznikiem problematyki religiologicznej wydanym przez katolickie środowisko naukowe w Polsce. Autorami artykułów są naukowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz innych ośrodków naukowych, którzy przedstawiają w sposób całościowy i kompetentny wyniki wieloletnich badań. Ten trzyczęściowy podręcznik stanowi wartościowe kompendium wiedzy na temat religii pozachrześcijańskich. Jest niezwykle cenny nie tylko dla specjalistów, ale i dla duszpasterzy, pedagogów i katechetów oraz osób zainteresowanych fenomenem religii oraz ich teologiczną interpretacją w świetle objawienia chrześcijańskiego i współczesnego nauczania Kościoła katolickiego.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama