Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


MATERIAŁY  PRAKTYCZNE

Ewa  Andrzejewska

Z  OJCEM  ŚWIĘTYM  PIELGRZYMUJEMY  DO  ZIEMI  ŚWIĘTEJ

dla  klas  III - IV

Cele:

Pomoce:

Charakterystyka lekcji:

Katecheza prowadzona jest na zasadzie zabawy w samolot. Nauczyciel staje się kapitanem, a spośród uczniów dobiera sobie stewardessy, które odczytują z plansz charakterystyki odwiedzanych miast. Za każdym razem dzieci odnajdują zwiedzane miejsca na swoich mapkach. Nauczyciel lub uczeń pokazuje to miejsce na mapie ściennej. Następnie katecheza przebiega według zamieszczonego planu. Tekst Scenki z Mojżeszem (załącznik nr 2) warto nagrać z podkładem muzycznym na taśmie magnetofonowej. Każde miejsce warto zobrazować fotografią lub fragmentem filmu z kasety. W Jerozolimie można wprowadzić modlitwę przeproszenia, według tekstu zamieszczonego w załączniku (jedną modlitwę czyta jedno dziecko).

PRZEBIEG  KATECHEZY

MATERIAŁY  DO  KATECHEZY

Załącznik nr 1

Żydzi to potomkowie Narodu Wybranego. Nazwa "Żydzi" wywodzi się od imienia Juda. Stąd religię żydowską nazywamy judaizmem. Jedynego Boga nazywają imieniem Jahwe. Na modlitwie gromadzą się w synagogach.

Żydzi nadal czekają na upragnionego Mesjasza. Nie uznali oni bowiem w Jezusie Chrystusie Bożego Syna.

Dziś żyją w tzw. diasporze, czyli rozproszeniu. Można ich zatem spotkać nie tylko w Izraelu, ale w każdym państwie europejskim, w Stanach Zjednoczonych...

W swojej historii Żydzi często byli prześladowani i wypędzani z miast lub przesiedlani do tzw. gett. Getto to wydzielone miejsce w obszarze miasta, w który izolowano ludzi "gorszych" lub chorych.

W czasie drugiej wojny światowej Żydzi przeszli największe cierpienia w całej historii; Hitlerowcy wymordowali 6 mln. Żydów. Osoby, które próbowały ratować żydowskie dzieci i dorosłych często skazywane były na śmierć.

Muzułmanie - są także potomkami Abrahama. Nazywamy ich także mahometanami, a nazwa pochodzi od ich największego proroka - Mahometa. Jedynego Boga nazywają imieniem Allach. Na modlitwie gromadzą się w meczetach.

Muzułmanie nie wierzą, że Pan Jezus był Mesjaszem, czyli zgładził nasze grzechy. Uznają w nim jednak proroka.

Żyją na terenie Azji i Afryki. Można ich spotkać także w Polsce, w okolicach Białegostoku. Symbolem ich wiary jest półksiężyc.

Załącznik nr 2

SCENKA  Z  MOJŻESZEM

Głos Boga: Mojżeszu! To ja Pan, Twój Jedyny Bóg. Wstąp na górę Nebo i spójrz na ziemię Kanaan, którą daję w posiadanie Izraelitom. Umrzesz, tam na górze, na którą wejdziesz i połączysz się ze swymi przodkami. Tylko z daleka ujrzysz tę ziemię, lecz ty tam nie wejdziesz.

Narrator: Mojżesz wszedł na górę i ujrzał ziemię, którą Bóg dał Izraelowi.

Głos Boga: Oto kraj, który przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dałem ci go zobaczyć, lecz tam nie wejdziesz.

Narrator: Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana umarł Mojżesz, Sługa Pański (Pwt 32,48-52; 34,1-5).

Załącznik nr 3

MODLITWA  PRZEBŁAGALNA

Za nasze grzechy względem naszych rodziców,
Przepraszamy Cię, Jezu.
Za przewinienia względem naszego rodzeństwa,
Przepraszamy Cię, Jezu.
Za łamanie danego słowa,
Przepraszamy Cię, Jezu.
Za nieposłuszeństwo rodzicom i wychowawcom,
Przepraszamy Cię, Jezu.
Za brak szacunku względem bliźniego,
Przepraszamy Cię, Jezu.
Za dokuczanie, przezywanie i wyszydzanie drugiego człowieka,
Przepraszamy Cię, Jezu.
Za marnowanie czasu i za lenistwo,
Przepraszamy Cię, Jezu.
Za niewłaściwe słowa kierowane pod adresem bliźniego,
Przepraszamy Cię, Jezu.
Za brak modlitwy i nieuwagę podczas Eucharystii,
Przepraszamy Cię, Jezu.
Za kradzieże, kłamstwa, oszustwa,
Przepraszamy Cię, Jezu.
Za niszczenie cudzej własności,
Przepraszamy Cię, Jezu.

Załącznik nr 4

PLANSZE

Plansza  I

Góra  Nebo

Znajduje się w dzisiejszej Jordanii.
Według tradycji, z tego miejsca Mojżesz
zobaczył ziemię Obiecaną - Kanaan.
Pierwsi chrześcijanie zbudowali na górze kościół, do którego dobudowano klasztor. Pod koniec VI wieku mnisi postanowili zbudować tam sanktuarium. Dziś ruinami świątyni opiekują się franciszkanie.

Plansza  II

Wadim  al  Kharrar

Przyjmuje się, że Jezus Chrystus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela właśnie w tym miejscu po wschodniej stronie rzeki. Jan Paweł II pokropił kilka tysięcy zgromadzonych wiernych świętą wodą z Jordanu.
"Tu, nad rzeką Jordan, gdzie obie strony odwiedzają liczni pielgrzymi, wznoszę moje serce w modlitwie".

Plansza  III

Betlejem

Miasto, w którym narodził się Jezus Chrystus. Nazwa miasta Beth-lehem oznacza: dom chleba.
Jan Paweł II w Betlejem odprawił Mszę Świętą, w której uczestniczyli zarówno katolicy, jak i wierni innych wyznań, a także muzułmanie.
"Ponieważ w Betlejem jest zawsze Boże narodzenie, każdego dnia jest Boże narodzenie w sercach chrześcijan. I każdego dnia jesteśmy wezwani do głoszenia światu betlejemskiego orędzia - "dobrej nowiny wielkiej radości". Odwieczne Słowo, "Bóg z Boga, Światłość ze Światłości" stało się ciałem i zamieszkało wśród nas".
(z homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. w Betlejem)

Plansza  IV

Korazim

Miasto nad Jeziorem Tyberiadzkim, w którym Jezus chętnie przebywał. Nieopodal miasta wznosi się góra, na której Jezus wygłosił osiem błogosławieństw. Niedaleko stąd miał także miejsce cud rozmnożenia chleba.

Plansza  V

Nazaret

To miasto Jezusa. Tu Jezus bawił się, dorastał, uczył się. Tu rozpoczął swą publiczną działalność. To także miasto Jego Matki - Maryi.
"W tym «roku łaski od Pana» proszę Ją, aby nas nauczyła drogi pokornego i radosnego posłuszeństwa Ewangelii w służbie naszym braciom i siostrom,
bez czynienia wyjątków i bez uprzedzeń".
(z homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w bazylice Zwiastowania)

Plansza  VI

Jerozolima

To święte miasto Izraela. Tu wznosiła się jedyna świątynia żydowska. Tu Jezus Chrystus, wśród palm i wiwatów wjechał do miasta, tu został pojmany, tu cierpiał i umarł. Tu także znajduje się Grób Zmartwychwstałego.
Jan Paweł II ucałował Kamień Namaszczenia w Bazylice Grobu Pańskiego. Odprawił w niej Mszę Świętą. "Tutaj, jak w każdym innym miejscu świata, słyszymy raz jeszcze, jak Pan mówi do swych uczniów: «Nie lękajcie się, jam zwyciężył świat»".
(z homilii wygłoszonej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie)
Papież odwiedził Ścianę Płaczu, przy której Żydzi zostawiają karteczki z prośbami do Boga. Ojciec Święty także zostawił kartkę z prośbą o przebaczenie.

Plansza  VII

Yad  Ydasem

Miejsce upamiętniające zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Zginęło wtedy ok. 6 mln. Żydów. Tym, którzy pomogli Żydom w tym strasznym czasie przyznawany jest tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Otrzymało go dotąd 17 tys. osób, z czego 12 tys. to Polacy.
"W tym miejscu pamięci rozum, serce i dusza czują ogromną potrzebę ciszy. Ciszy, w której można rozpamiętywać. (...) Ciszy, ponieważ żadne słowa nie wystarczą, by wyrazić żal z powodu strasznej tragedii Szoach. (...) Tutaj, podobnie jak w Auschwitz i wielu innych miastach w Europie, przytłacza nas echo rozdzierającego serce jęku tak wielu. (...) Zbudujmy nową przyszłość bez antyżydowskich uczuć wśród chrześcijan i bez antychrześcijańskich uczuć wśród Żydów, ale raczej z wzajemnym szacunkiem wymaganym od tych, którzy wielbią jedynego Stwórcę i Pana oraz patrzą na Abrahama jako wspólnego ojca w wierze".
(z przemówienia Ojca Świętego)


Ewa Andrzejewska - katechetka w szkole podstawowej w Wodzisławiu Śląskim.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-09-03Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Żydzi synagoga Mahomet Betlejem Jerozolima Nazaret Abraham Ziemia Święta muzułmanie Amman Góra Nebo Wadim al Kharrar Korazim Yad Ydashem Juda Jahwe mahometanie Allach

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W