Dzieci adorują Pana Jezusa przy żłóbku

Katecheza dla klasy III - V

klasy III - V

Dekoracja:  tradycyjny żłóbek, 3 nie zapalone świece.

Śpiew  kolęd:  najlepiej z udziałem dziecięcego chórku.

I.  WPROWADZENIE

Jest taki jeden wieczór w roku, kiedy do ludzi dociera wyjątkowo wyraźnie myśl, że stanowią rodzinę, kiedy każdy czuje w swym sercu, że jest wszystkim bliski. Noc, w której Bóg stał się człowiekiem. I znalazł się wśród nas.

Kolęda: "Cicha noc"

II.  ROZWAŻANIA

1.  Rozważanie:

Teraz już cichnę, by było słyszeć tylko modlitwy i Boga, który oddycha w tym, kto się modli (chwila ciszy).

Zamykam oczy i myślę: jak dobrze, Panie, że tu jesteśmy. Wiesz Jezu, chcę się pomodlić - tak po swojemu porozmawiać z Tobą. Co ja Ci powiem, co dam? (chwila ciszy).

Oddaję Ci tę krótką chwilę, by po prostu być przed Tobą. Popatrz na mnie, ja też patrzę na Ciebie. Przyjmij moje jasne, spokojne spojrzenie. Z głębi moich oczu wyczytasz: proste - dziękuję, szczere - przepraszam i ufne - proszę.

Kolęda: "Bóg się rodzi"

2.  Rozważanie:

Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Melodia kolędy: "Lulajże, Jezuniu" grana przez dziecko (najlepiej na flecie).

3.  Rozważanie:

Panie, dzisiaj szczególnie się cieszymy. Nasze serca otwierają się na Twoją łaskę, na Twoje dobro, na Twoją miłość, na Twój pokój. Ty, Panie, jesteś światłem, które nie tylko jest obok nas, ale jest w nas (chwila ciszy). Bóg daje światło (jedno z dzieci zapala 3 świece stojące obok żłóbka). Daje ci siebie! Weź je! Nie bój się! Bóg nie uczyni ci krzywdy!

Pieśń: "Otwórz me oczy"

4.  Rozważanie: (z księgi Izajasza)

"Albowiem dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedwieczny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie bez granic, nad Jego Królestwem, które On wzmocni prawem i sprawiedliwością teraz i na wieki".

Kolęda: "Wśród nocnej ciszy"

5.  Rozważanie:

Wróćmy jeszcze na chwilę do tamtych czasów i razem z pasterzami klęknijmy na progu tamtej betlejemskiej groty. Popatrzmy na nowo narodzonego Jezusa, to przecież ten sam, co w Tabernakulum. Dlatego Betlejem trwa do dziś. Jezus jest wśród nas tak samo obecny. Czy rzeczywiście w to wierzę?

Pieśń: "Pan blisko jest"

6.  Rozważanie:

Radujmy się w Panu, bo On jest blisko tych, którzy Go miłują. Blisko jest Pan... i czeka na ciebie... Pragnie, abyś Mu ufał, abyś Go kochał. On czeka na ciebie... i nie może się doczekać. Dlatego wychodzi z ukrycia, aby ci ofiarować swą miłość i przyjaźń, a w dodatku siebie samego. Pan jest blisko. Dlatego żyj w Jego bliskości, w Jego przyjaźni (chwila ciszy).

7.  Rozważanie: (na podkładzie muzycznym)

Byłem w drodze do Ciebie, ale zobaczyłem, że Ty idziesz ku mnie.
Chciałem biec do Ciebie, ale zobaczyłem, że Ty biegniesz do mnie.
Pragnąłem zaczekać na Ciebie, ale Ty byłeś już tam i czekałeś na mnie.
Chciałem szukać Ciebie, ale Ty już wyruszyłeś, by mnie poszukać.
Pomyślałem: "Oto znalazłem Ciebie", ale poczułem, że to Ty mnie znalazłeś.
Chciałem Ci powiedzieć: "Kocham Cię", ale usłyszałem, że to Ty mówiłeś do mnie: "Kocham Ciebie".
Chciałem wybrać Ciebie, ale to Ty już mnie wybrałeś.
Chciałem napisać do Ciebie, ale przedtem dotarło do mnie Twoje posłanie.
Chciałem żyć w Tobie, ale odkryłem, że Ty żyjesz we mnie.
Chciałem poprosić Cię o wybaczenie, ale zdałem sobie sprawę, że Ty już mi wybaczyłeś.
Chciałem ofiarować Ci moje życie, ale już otrzymałem Twoje.
Chciałem wołać: "Mój Panie!", ale usłyszałem, że mówisz: "Mój przyjacielu".
Czy uda mi się, Panie, uczynić coś jako pierwszy?

Kolęda: "Gdy się Chrystus rodzi"

8.  Rozważanie:

Niech radość Bożego Narodzenia, zwiastowana pasterzom w Betlejem, będzie dla nas wszystkich otuchą, umocnieniem i pokojem, przyniesionym ludziom przez maleńkiego Jezusa jako najpiękniejszy dar. Spójrzmy na Niego. On nas zapewnia, że ludzie, których spotykamy potrzebują naszego trudu, cierpienia, miłości, pocieszenia.

Nieskończony Boże, Zbawicielu świata, wspomagaj nas, aby w sercu każdego człowieka znalazło się miejsce dla Ciebie.

Kolęda: "Dzisiaj w Betlejem"

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama